Dr. Mahcube Çubukçu

İletişim ve Muayene Bilgileri

Adres: Barış Bulvarı Kadıköy Mahallesi No :199, 55090 İlkadım / SAMSUN

Tel: (0362) 311 15 00

Hakkında

Özgeçmiş

2) ÖĞRENİM DURUMU
İlkokul : 1981- 85 Bafra Fatih İlkokulu
Lise : 1989- 93 Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi
Yüksek Öğrenim : 1996- 2002 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık : 2004- 2008 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile
Hekimliği Samsun

Tedavi edilen hastalıklar

 • Aile Hek. Uz.

Eğitim

 • 3) İŞ DENEYİMİ
 • 2014- : Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim
 • Sorumlusu
 • 2012-2016 : Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Yeri Hekimliği
 • 2010---- : Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Başasistanı
 • 2008-2010 : Ardahan Hanak Merkez Sağlık Ocağı Aile Hekimliği Uzmanı
 • (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü)
 • 2008- 2008 : Samsun Salıpazarı Toplum Sağlığı Merkezi
 • 2004- 2008 : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 • 2003- 2004 : Sinop 112 Acil Yardım İstasyonu (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü)
 • 2002- 2003 : Sinop Dikmen Kadıköy Sağlık Ocağı
 • Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN UZMANLIK TEZİ
 • 1) Samsun’da aile hekimliği uygulamasından önce ve sonra birinci basamak sağlık
 • kuruluşlarına başvuran hastalarda memnuniyetin değerlendirilmesi, 2008. Tez
 • danışmanı: Doç. Dr. Mustafa Fevzi Dikici.
 • Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN ULUSLARARASI SCIENCE CITATION
 • INDEKSE GİREN DERGİLERDEKİ YAYINLARI
 • 1) Dikici MF, Kartal M, Alptekin S, Çubukçu M, Ayanoğlu, SHA, Yarış, F. Aile
 • Hekimliğinde kavramlar, görev tanımı ve disiplinin tarihçesi, Türkiye Klinikleri Tıp
 • Bilimleri Dergisi, 2007; 27 (3), 412- 18.
 • 2) Dikici Mustafa Fevzi, Yaris Fusun, Topsever Pinar, Filiz Tuncay Muge, Gurel Fazil
 • Serdar, Cubukcu Mahcube, Gorpelioglu Suleyman. Factors affecting choice of specialty
 • among first year medical students of four universities in different regions of Turkey.
 • Croatian Medical Journal ,2008; 48 (3), 415-20.
 • 3) Dikici MF, Yarış F, Çubukçu M. Teaching Medical Students How To Break Bad News,
 • A Turkish Experience. Journal Of Cancer Education, 2009; 24(4), 246-8.
 • 4) Ates E, Set T, Saglam Z, Tekin N, Eray İ, Yavuz E, Sahin M, Selcuk E, Cadirci D,
 • Cubukcu M. Insulin initiation status of primary care physicians in Turkey barriers to insulin
 • initiation and knowledge levels about insülin therapy: A multicenter cross-sectional study.
 • Primary Care Diabetes, 2017; 11(5),430-36.
 • 5) Cubukcu M. Evaluation of quality of life in caregivers who are providing home care to
 • cancer patients, Supportive Care in Cancer, 2018;26(5):1457-63.
 • Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN DİĞER ULUSLAR ARASI YAYINLARI
 • 1) Tekin Nil, Altunbas Elif, Unal Mustafa, Aktas Aynur, Cubukcu Mahcube. Young Turkish
 • Family Physicians’ Experience of the Vasco de Gama Movement. Turkish Journal of
 • Family Medicine and Primary Care 1 (3), 52 (2007).
 • 2) Cubukcu M. Evaluation of Risk Factors for Pressure Injuries in Home Care Unit Patients,
 • Biomedical Research, 2018;29(17):3288-91.
 • 3) Cubukcu M. The Impact of Urinary Incontinence on Quality of Life in Those Receiving
 • Home Care Services, Home Health Care Management&Practice, 2018;1-5
 • Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN ULUSAL DÜZEYDEKİ YAYINLARI
 • 1) Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun, Çubukçu Mahcube, Çubukçu Onur, Ayanoğlu Serhat.
 • Dr. Francis Weld Peabody ve ütopyası: Aile Hekimliği. Aile Hekimliği Aktüel Bilimsel Tıp
 • Dergisi 2007; 1 (3): 6- 9.
 • 2) Dikici Mustafa Fevzi, Görpelioğlu Süleyman, Ersoy Füsun, Yarış Füsun, Filiz Tuncay
 • Müge, Topsever Pınar, Gürel Serdar, Çubukçu Mahcube, Aktürk Zekeriya. Pilot illerde aile
 • hekimliği ikinci aşama eğitim gereksinimi araştırması ilk sonuçları. Aile Hekimliği Aktüel
 • Bilimsel Tıp Dergisi 2007; 1 (5- 6): 12- 3.
 • 3) Çubukçu M, Dikici MF, Çubukçu O,Yarış F. Birinci basamakta mesai sonrası bakım. Aile
 • Hekimliği Aktüel Bilimsel Tıp Dergisi, 2008; 2 (1): 6-9.
 • 4) Çubukçu M. İrlanda’da Genç Aile Hekimleri Toplantısı. Aile Hekimliği Aktüel Bilimsel
 • Tıp Dergisi, 2007;(1)5-6.
 • 5) Yarar F, Çubukçu M. Sağlıklı Beslenme ve Olgularla Pratik Beslenme Önerileri. Türkiye
 • Klinikleri J Fam Med 2013;4(5):107-14.
 • 6) Çubukçu M, Yarış F. Evde Bakımda Yaşam Kalitesi. Türkiye Klinikleri J Fam Med
 • 2014;5(3):114-20.
 • 7) Çubukçu M,Yazıcıoğlu B. Evaluation of the Patients Registered to Samsun Education and
 • Research Hospital Home Care Services Unit, Ankara Medical Journal, 2016;(4):325-31
 • 8) Çubukçu M, Parıldar H. Kötü haber verme, Türkiye Klinikleri J Fam Med, 2017;2
 • (8):123-27
 • 9) Çubukçu M. Evde Bakım Alanlarda Düşme Risk Değerlendirmesi, Türk Aile Hek Derg,
 • 2018;22(2):50-7.
 • 10) Çubukçu M. Samsun İlinde 15-49 yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini
 • Kullanım Dağılımı, Ankara Medical Journal, 2018;(2):207-14.
 • 11)Balcı GU, Çubukçu M. Kırsal Hekimlikte Kronik Hasta Yönetimi, Türkiye Klinikleri J
 • Fam Med 2018;9(4):288-92.
 • Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN YAZAR OLARAK GÖREV ALDIĞI
 • KİTAP BÖLÜMLERİ
 • 1) Yarış Füsun, Dikici Mustafa Fevzi, Gündoğdu Arif Ahmet, Çubukçu Mahcube. Birinci
 • Basamakta İlaç Kullanımı. Birinci Basamak Hekiminin Tanı ve Tedavi El Kitabı içinde
 • Ed. Kara İH, Bozdemir N. 2010
 • 2) Çubukçu Mahcube.Evde bakım ve Ölmekte Olan Hasta.Aile Hekimliğinde Evde Bakım
 • Kitabı içinde Ed.Ünlüoğlu İ,Saatçi E,2015.
 • 3) Çubukçu M, Genç E, Yarış F. Bulantı ve Kusma. Lange Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi
 • ve Koruma kitabı içinde Ed. Aydoğan Ü, Sağlam K,2013.
 • Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’ NUN ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ
 • BİLDİRİLERİ
 • 1) Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun, Çubukcu Mahcube, Alptekin Serap, Gürel Fazıl
 • Serdar. Why medical students do not prefer family medicine? 11th Conference of the
 • European Society of General Practice/Family Medicine, Kos Island, Greece, 3- 7
 • September 2005. Book of Abstract, Page: 108, PO 761.
 • 2) Yener Ömer Faruk, Dikici Mustafa Fevzi, Gündoğdu Arif Ahmet, Çubukçu Mahcube,
 • Yarış Füsun. Preliminary results of continuous professional development courses in primary
 • care in Samsun. First International Conference of Medical Students and Junior Doctors
 • on Family Medicine. May 11- 12, 2007. Lodz, Polonya. Clinical and Experimental Medical
 • Letter, 48 Suplement A 2007, Page: 28.
 • 3) Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun, Ersoy Füsun, Taştan Kenan, Çubukçu Mahcube.
 • Effect of a course in rational pharmacotherapy for primary care physicians. 18th Wonca
 • World Conference 2007. July 24-27. Singapur. Abstract Book, THS 015, Page 504.
 • 4) Yarış Füsun, Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Mahcube, Ersoy Füsun, Continuous
 • professional development club in primary care in Turkey. Wonca Europe 2007 Conference,
 • Paris, France 17-20 Oct 2007. Abstracts Poster: 189.
 • 5) Yarış Füsun, Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Mahcube. Preliminary results of continuous
 • professional development courses in primary care in Samsun. Wonca Europe 2007
 • Conference, Paris, France 17-20 Oct 2007. Abstracts Poster: 190. (1 p)
 • 6) Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun, Çubukçu Mahcube, Gündoğdu Arif Ahmet, Sarıhan
 • Ecevit, Breaking bad news: A performance based assessment of an educational intervention
 • in medical students in Samsun. Wonca Europe 2007 Conference, Paris, France 17-20 Oct
 • 2007. Abstracts Poster: 193.
 • 7) Çubukçu Mahcube, Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Onur, Yarış Füsun, Evaluation of
 • patient satisfaction in primary care in Samsun Turkey. Wonca Europe 2007 Conference,
 • Paris, France 17-20 Oct 2007. Abstracts Oral Presentation: 194.
 • 8) Çubukçu Mahcube, Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Onur, Yarış Füsun, Evaluation of
 • patient satisfaction in primary care in Samsun Turkey. Wonca Europe 2008, Sep 4-7
 • Istanbul. PP-406, p: 407-8.
 • 9) Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Mahcube, Yaris Fusun. Factors on patient satisfaction on
 • primary care in Samsun. Wonca Europe 2008, Sep 4-7 Istanbul. OP-136, p:136.
 • 10) Dikici Mustafa Fevzi, Cubukcu Mahcube, Yaris Fusun. Organisational problems
 • affecting patient satisfaction in primary care in Samsun- Turkey. Wonca Europe 2009, Sep
 • 16- 19 OP:222 Swiss Medical Weekly p:48.
 • 11) Mustafa Fevzi Dikici, Fusun Yaris, Mahcube Cubukcu. Frequent challenges in patient
 • encounters in primary care in Trabzon- Turkey. Wonca Europe 2010, October 6- 9 2010,
 • Malaga (1p)
 • 12) Fusun Yaris, Mustafa Fevzi Dikici, Fusun Aysin Artiran Igde, Mahcube Cubukcu. Effect
 • of a rational pharmacotherapy course for medical students in Samsun Turkey. Wonca
 • Europe 2010, October 6- 9 2010, Malaga.
 • 13)Mahcube Çubukçu, Nur Şimşek Yurt, Hakan Alan, Feyza Nur Topçu Yenerçağ,Mustafa
 • Altuntop, Emin Öz,İsa Sezek,Sevil Kocaman, Emrullah Yılmaz,Hüseyin Güler,Tayfun Barış
 • Kocaman.Determination of birth planning methods used by women in provinence Samsun
 • 15-49 age.Wonca Europe 2015, October 22-25 2015, İstanbul
 • 14)Bahadır Yazicioglu,Mahcube Cubukcu.Our one -year Experience in a Single-Center in
 • the Home-care Nursing Services.Wonca Europe 2015, October 22-25 2015,İstanbul
 • 15)Nur Şimşek Yurt, Feyza Nur Topçu Yenerçeğ, Mahcube Çubukçu.Our one month
 • experience of diagnostic variations and demographics of the cases tahat admitted to family
 • medicine otpatient clinic.Wonca Europe 2015,October 22-25 2015, İstanbul
 • 16) Feyza Nur Topçu Yenerçağ, Nur Şimşek Yurt, Mahcube Çubukçu.Assessment of the
 • nutritional status of the patients who are followed by home care unit. Wonca Europe 2015,
 • October 22-25 2015,İstanbul
 • 17) Elif Erdoğan Cenik, Rabia Dane Kocasaraç, Mahcube Çubukçu, Mustafa Kürşat
 • Şahin.Evaluation of chronic disease , and demographic characteristics of patients who
 • admitted for periodic health examination.Wonca Europe 2015, October 22-25 2015, İstanbul
 • 18) Rabia Dane Kocasaraç, Elif Erdoğan Cenik, Mahcube Çubukçu,Mustafa Kürşat
 • Şahin.Prevalance of urinary tract infections and related factors in patients who registered
 • home health cre unit.Wonca Europe 2015,October 22-25 2015,İstanbul
 • 19)Mahcube Cubukcu,Bahadır Yazicioglu.The Usage level of family planning method
 • among the married womwn aged between 15-49 in a Primary Healt Care Region of Samsun.
 • Wonca Europe 2015, October 22-25 2015,İstanbul.
 • 20)Cubukcu M.Evaluation of Satisfaction of in Patients Attending To Primary Health Care
 • Centers In Samsun, 7.Uluslararası KAHEKON, October 11-14 2018, Trabzon.
 • Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK YER
 • ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
 • 1) TAHUD ve SAHED BBSMGK Sağlık ve Hastalığa Birinci Basamak Yaklaşımı
 • Toplantısı, Çocuk Sağlığı İzlem Önerileri, 23 Aralık 2006 Samsun .
 • 2) Dünya Kadınlar Günü Paneli, Sivil Toplum Bafra Platformu, 8 Mart 2007 Bafra.
 • 3) TAHUD Birinci Basamakta Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Paneli, Çocuk
 • Sağlığı İzlem Önerileri, 14 Nisan 2007 Elazığ.
 • 4) TAHUD Birinci Basamakta Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Paneli, Çocuk
 • Sağlığı İzlem Önerileri, 15 Nisan 2007 Adıyaman.
 • 5) TAHUD Birinci Basamakta Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Paneli, Çocuk
 • Sağlığı İzlem Önerileri,10 Mart 2007 Van.
 • 6) 13.WONCA EUROPE Konferansı,17- 20 Ekim 2007 Paris.
 • 7) Sağlıklı Çocuk İzlemi, Karadeniz Aile Hekimliği Günleri, 24- 26 Ekim 2009 Trabzon.
 • 8) Olgularda kanıta dayalı tanı, Akademik Geriatri 2010, 26- 30 Mayıs 2010 Kıbrıs.
 • 9) 16.WONCA EUROPE Konferansı, 6- 9 Ekim 2010 İspanya.
 • 10) Üst Solunum Enfeksiyonlarına Yaklaşım, Uluslararası Katılımlı 2.Karadeniz Aile
 • Hekimliği Günleri, 28-31 Ekim 2010 Trabzon.
 • 11)12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Evde Bakım, 15-19 Mayıs 2013,Kuşadası
 • 12)Aile Hekimliğinde İrritabl Barsak Sendromuna Yaklaşım, 5 Ekim 2013, Samsun
 • 13)8.Aile Hekimliği Günleri, Samsun’da Tip 2 DM sıklığının, TURDEP II Verileri ile
 • Karşılaştırılması 7-10 Nisan 2016, Trabzon
 • 14)7.Samsun Evde Sağlık Ve Palyatif Bakımda Beslenme Kursu,20 Ekim 2017,Samsun
 • Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN EĞİTİCİ OLARAK YER ALDIĞI
 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER
 • 1) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 26 Haziran- Temmuz 2006
 • Gümüşhane.
 • 2) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 6- 15 Temmuz 2006 Samsun.
 • 3) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 14- 23 Ağustos 2006 İzmir.
 • 4) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 18- 27 Eylül 2006 Samsun.
 • 5) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 2- 11 Ekim 2006 Samsun.
 • 6) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 9- 18 Nisan 2007 Sinop.
 • 7) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 30 Nisan- 9 Mayıs 2007 Sinop.
 • 8) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Saha Yetiştiriciliği Kursu, 22 – 27 Şubat 2009 Ankara.
 • 9) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 30 Mart- 8 Nisan 2009 Ordu.
 • 10) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 13- 22 Nisan 2009 Ordu.
 • 11) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 27 Nisan- 6 Mayıs 2009 Ordu.
 • 12) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 9 Mayıs- 18 Mayıs 2009 Ordu.
 • 13) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 25 Mayıs- 3 Haziran 2009
 • Ordu.
 • 14) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 8 - 17 Haziran 2009 Ordu.
 • 15) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 22 Haziran- 1 Temmuz 2009
 • Ordu
 • 16) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 6- 15 Temmuz 2009 Ordu
 • 17) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 20- 29 Temmuz 2009 Ordu
 • 18) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 03- 12 Ağustos 2009 Ordu
 • 19) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 17- 26 Ağustos 2009 Ordu
 • 20) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 31 Ağustos- 09 Eylül 2009
 • Ordu.
 • 21) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 07- 16 Eylül 2009 Ankara.
 • 22) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 28 Eylül- 7 Ekim 2009 Ordu.
 • 23) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 12- 21 Ekim 2009 Kocaeli.
 • 24) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 02- 11 Kasım 2009 Ordu.
 • 25) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 16- 25 Kasım 2009 Ordu.
 • 26) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 01 -10 Aralık 2009 Kocaeli.
 • Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KATILDIĞI ULUSAL TOPLANTILAR
 • 1) TESDER Pratik Uygulamalı Temel Laboratuvar Kursu, 28 Şubat 2009 Ankara
 • 2) Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Ulusal Kongresi AHEKON
 • 29 Eylül-3 Ekim 2010 Antalya
 • Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KATILDIĞI ULUSLARARASI TOPLANTILAR
 • 1) WONCA Europe 2005. 3- 7 Eylül 2005, Kos, Yunanistan.
 • 2) NAGPT İrlanda 2007. 6- 12 Mayıs 2007, Dublin, İrlanda.
 • 3) WONCA Europe 2007. 17- 20 Ekim 2007, Paris, Fransa.
 • 4) WONCA Europe 2008. 4- 7 Eylül 2008, İstanbul, Türkiye.
 • 5) WONCA Europe 2010, 6- 9 Ekim 2010, Malaga, İspanya.
 • 6)WONCA Europe 2015, 22-25 Ekim 2015, İstanbul, Türkiye
 • 7)ESPEN 2016, 17-20 Eylül 2016, Kopenhag, Danimarka
 • Uzm. Dr.MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KAZANDIĞI BURSLAR
 • 1) WONCA Europe 2007, Paris, Fransa katılım bursu.
 • 2) NAGPT İrlanda 2007. 6- 12 Mayıs 2007, Dublin, İrlanda katılım bursu.
 • Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KAZANDIĞI ÖDÜLLER
 • 1) En iyi poster ödülü. Yener Ömer Faruk, Dikici Mustafa Fevzi, Gündoğdu Arif Ahmet,
 • Çubukçu Mahcube, Yarış Füsun. Preliminary results of continuous professional
 • development courses in primary care in Samsun. First International Conference of
 • Medical Students and Junior Doctors on Family Medicine. May 11- 12, 2007. Lodz,
 • Polonya.
 • Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN ULUSAL KONGRELERDEKİ SÖZEL
 • SUNUMLARI
 • 1)Çubukçu M, Yavuz E.Evde Bakım Alanlarda Düşme Riskinin Değerlendirilmesi, 15.Ulusal
 • Aile Hekimliği Kongresi, 27-30 Ekim 2016, Ankara
 • 2)Çubukçu M, Yavuz E. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Bakım Hizmetlerinin
 • Değerlendirilmesi, 28 Eylül-2 Ekim 2016, Antalya
 • Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KATILIMCI OLARAK KATILDIĞI ULUSAL
 • TOPLANTILAR
 • Yaklaşık 100 adet ulusal toplantıya katılmıştır.
DOKTOR YORUMLARI
Yorumunuz başarıyla kaydedildi

Makaleler