Dr. Öğr. Üyesi Adem GÜL

İletişim ve Muayene Bilgileri

Adres: Hançerli Mah. 608 Sok. No:2 İlkadım / Samsun

Tel: 444 4 548

Hakkında

Özgeçmiş

- ÜYELİKLER -
* Türk Oftalmoloji Derneği ,
* European Society of Cataract and Refractive Surgery

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. Orbita Breast Metastasis. Gül A, Kılıç A, Çinal A, Avcu S, Yaşar T. Eur J Gen Med 2008; 5(2):121-122

2. MRI Induced Migration Of Retained Metallic Foreign Body In The Eye. Kiliç A, Avcu S, Tekin S, Gul A, Cinal A, Yaşar T. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010: 9:1-3.

3. Conjunctival Lymphangiectasis. Kilic A, Gul A, Cinal A. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010: 2:1-2.

4. Scleral Fixation Of A Single-Piece Multifocal Intraocular Lens. Can E, Basaran MR, Gul A. Eur J Ophthalmol. 2013;43(3):249-51.

5. The Central Retinal Artery Occlusion In The Right Eye Followed By A Branch Retinal Artery Occlusion In The Left Eye Four Days Later. Caglar C, Caglar Z, Gul A. Indian J Ophthalmol. 2013 ;61(11):667-9.

6. Suspected Endothelial Pencil Graphite Deposition. Gul A, Can E, Yucel OE, Niyaz L, Akgun HI, Ariturk N. Case Reports in Ophthalmological Medicine. 2013; 369374: 3

7. The Effectiveness Of Postoperative Early Ostium Cleaning In Transcanalicular Diode Laser-Assisted Dacryocystorhinostomy. Yener HI, Gul A, Caglar C, Ozcimen M. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2014;30(6):476-9.

8. Radiographic Localization Of A Periorbital Gunshot-Pellet: Technical Note. Gul A, Can E, Birinci H. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2014;30(5):443-4.

9. Scleral Fixation Of One Piece İntraocular Lens By Injector Implantation. Can E, Basaran R, Gul A, Birinci H. Indian J Ophthalmol. 2014;62(8):857-60.

10. Paralytic Strabismus And Papilloedema Caused By Dural Sinus Thrombosis After Bee Sting. Niyaz L, Gul A, Gungor I, Duran M. Trop Doct. 2015;45(1):44-5.

11. Ocular Biometry And Central Corneal Thickness In Children: A Hospital-Based Study. Gul A, Caglar C, Cınal A, Yasar T, Kılıc A. Arq Bras Oftalmol. 2014;77(3):152-4.

12. A Propranolol Nonresponsive Mass: Lymphangioma-Mimicking Hemangioma. Gul A, Kucuker I, Can E, Niyaz L, Yucel OE. J Craniofac Surg. 2015;26(1):327-8.

13. Relationship Between Pinguecula Formation And Exposure To Tandoor Ovens In A Hospital-Based Study. Gul A, Goker H, Sabanci S, Kurt A, Turkyilmaz K. Int J Ophthalmol. 2014: 18;7(6):1014-6.

14. Hyaluronidase In Ophthalmic Evisceration Surgery. Gul A, Can E, Niyaz L, Yucel OE, Duran M, Ariturk N. Trop Doct. 2015;45(2):100-4.

15. Frequency and Etiology of Paralytic Strabismus. Niyaz L, Gul A, Ariturk N. Austin J Clin Ophthalmol. 2015;2(1):1037-8

16. The Effect of Silicone Tube Intubation in External Dacryocystorhinostomy. Gül A, Duran M, Can E, Öztürk HE, Aritürk N. Acta Med Anatol 2015;3(1):1-4

17. A Possible Cause of Nasolacrimal Duct Obstruction: Narrow Angle Between Inferior Turbinate and Upper Part of the Medial Wall of the Maxillary Sinus. Gul A, Aslan K, Karli R, Ariturk N, Can E. Curr Eye Res. 2016;41(6):729-33

18. Papillophlebitis associated with the use of oral contraceptive: a case report. Eski Yücel O, Güngor I, Gül A, Turgut M, Aritürk N. Gynecol Endocrinol. 2015;31(8):601-3

19. A safe method of ciliary sulcus fixation of foldable intraocular lens using a ciliary sulcus guide. Can E, Gül A, Birinci H. Int Ophthalmol. 2016;36(4):463-8

20. Surgical management of intraocular lens dislocations. Gul A, Duran M, Can E, Yucel OE, Sullu Y. Arq Bras Oftalmol. 2015;78(5):313-7

21. The Modified Technique of External Dacryocystorhinostomy in the Management of Complicated Nasolacrimal Duct Obstruction. Caglar C, Yener HI, Gul A, Ozcimen M. J Craniofac Surg. 2016;27(2):416-9.

22. Ab-interno scleral suture loop fixation with cow-hitch knot in posterior chamber intraocular lens decentration. Can E, Koçak N, Yücel ÖE, Gül A, Öztürk HE, Sayin O. Indian J Ophthalmol. 2016;64(2):124-6

23. Infrequent Complications of Inferior Oblique Recession Surgery. Niyaz L, Yücel OE, Gul A. Semin Ophthalmol. 2017;32(5):593-596

24. Comparing biometry in normal eyes of children with unilateral cataract/corneal disease to age-matched controls. Gul A, Cinal A, Caglar C, Yasar T, Kilic A. Nepal J Ophthalmol. 2015;7(14):108-16

25. Comparison of Heidelberg Retina Tomograph-3 glaucoma probability score and Moorfields regression analysis of optic nerve head in glaucoma patients and healthy individuals. Caglar Ç, Gul A, Batur M, Yasar T. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2017;255(1):153-161

26. Posterior Capsular Opacification in Preschool- and School-Age Patients after Pediatric Cataract Surgery without Posterior Capsulotomy. Batur M, Gül A, Seven E, Can E, Yaşar T. Turk J Ophthalmol. 2016;46(5):205-208

27. Clinical characteristics and prognostic factors of scleral rupture due to blunt ocular trauma. Yucel OE, Demir S, Niyaz L, Sayin O, Gul A, Ariturk N. Eye (Lond). 2016;30(12):1606-1613

28. Medial and Lateral Rectus Muscle Insertion Distance and Width in Esotropia and Exotropia Patients. Niyaz L, Yucel OE, Gul A. Curr Eye Res. 2017;42(9):1245-1247* ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

1. Yetişkinlerde Travmatik Katarakt Cerrahisi Sonuçlarımız. Kılıç A, Çağlar Ç, Çınal A, Yaşar T, Demirok A, Gül A. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2007;5(3):125-128

2. Esotropyada Cerrahi Sonuçlarımız. Kılıç A, Çinal A, Karpuzoğlu N, Gül A, Karadağ F, Yaşar T, Demirok A. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 4(2):58-60

3. Ekzotropya Hastalarında Cerrahi Sonuçlarımız. Kılıç A, Çinal A, Karpuzoğlu N, Gül A, Yaşar T, Demirok A. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 4(3):91-93

4. Travmatik Kanalikül Kesisi Tamirinde Pigtail Prob Yardımıyla Anüler Silikon Tüp Yerleştirilmesi. Yener Hİ, Gül A, Kılıç A, Çinal A, Yaşar T, Demirok A. Dicle Tıp Dergisi. 2008;35(4):245-248

5. Onbir Yıllık Cerrahi Vakalarımızın Histolojik İnceleme Sonuçları. Kılıç A, Kösem M, Çinal A, Gül A, Yaşar T, Bulut G, Demirok A. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 5(2):41-45

6. Parkinson Hastalığı Olan Hastalarda Glokom. Yaşar T, Gül A, Tombul T, Yener Hİ. Glo-Kat. 2009;4: 242-244

7. Dededen Toruna Konjenital Kataraktlı Bir Aile. Yener Hİ, Gül A, Yaşar T, Çinal A. Türk Oftalmoloji Dergisi. 2009;36(3): 232-235

8. Orbitada Kurşun Kalem. Yener Hİ, Gül A, Yaşar T, Çinal A. MN Oftalmoloji. 2009; 16(3):218-220

9. Penetran Göz Yaralanması Sonrası Ön Kamarada Saptanan Kirpikler. Kılıç A, Bulut G, Çağlar Ç, Gül A , Çinal A. MN Oftalmolji 2009;16(3):211-212

10. Pupilla Rekonstrüksiyon Cerrahisi. Kılıç A, Çağlar Ç, Gül A, Çinal A. Glo-Kat 2009;4:201-203

11. Katarakt Cerrahisi Geçiren Gözlerde Retina Dekolmanı Sıklığı. Yaşar T, Gül A, Seven E, Yiğit MS, Batur M, Çağlar Ç. MN Oftalmoloji 2010;17(4): 220-222

12. Van ve Yöresinde Delici Göz Yaralanmaları Sonrası Endoftalmi Görülme Sıklığı. Gül A, Yaşar T, Çağlar Ç, Esmer O. Türk Oftalmoloji Dergisi. 2010;40(6):359-361

13. Van ve Çevresindeki İllerin Üveit Verileri. Gül A, Kılıç A, Yener Hİ, Demirok A, Çinal A. Türk Oftalmoloji Dergisi 2010;40(2):93-96

14. Penetran Korneal Travma Sonrası Korneası Sütüre Edilmeden İyileşmiş Olgularda Katarakt Cerrahisi Sonuçları. Çağlar Ç, Yener Hİ, Gül A, Yaşar T. Türk Oftalmoloji Dergisi. 2010;40(4):222-226

15. Ratlarda Geçirilmiş Ağız Mukozası Defektinin Kornea Epitel İyileşme Hızı Üzerine Etkileri. Yener Hİ, Özçimen M, Gül A, Kılıç A, Çinal A. Tıp Araştırmaları Dergisi 2010;8(2): 94-99

16. Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal KesininYol Açtığı Cerrahi Astigmatizma. Kılıç A, Gül A, Yener Hİ, Çinal A, Demirok A. Van Tıp Dergisi 2010;17(3): 84-88

17. İris Kisti Olan Bir Olguda Non-İnvaziv Bir Tedavi Yöntemi Olarak Nd:YAG Lazer İle Kistotomi. Gül A, Yaşar T, Sulhan A, Batur M. Glokom-Katarakt 2011;6 (2): 129-131

18. Serebral Palsili Çocuklarda Göz Bulguları. Kurt A, Türkyılmaz K, Gül A. Turk J Ophthalmol. 2012; 42 (3): 219-26

19. Yüzeyel Korneal Yabancı Cisimlerde Tedaviye Kadar Geçen Süre İle İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Uzun İ, Gül A. Cumhuriyet Tıp Derg. 2013;35: 239-243

20. A Herpes Zoster Ophthalmicus Case With Partial Oculomotor Nerve Paralysis. Gül A, Tekin S, Seven E, Yaşar T. Journal of Experimental and Clinical Medicine. 2013;30(3): 255-56

21. Eviserasyon ve Enükleasyon Olgularında Endikasyonlar, Demografik Özellikler ve Komplikasyonlar. Gül A, Duran M, Can E, Ariturk N, Beden U. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2013;22(4):244-9

22. Nörofibromatozisli Bir Olguda Menenjioma Bağlı Komplet Okülomotor Sinir Felci. Gül A. Güdü BO, Çağlar Ç, Kılıç A, Çinal A. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2014;23(1):48-51.

23. Blefaropitoz Tedavisinde Frontal Askı Materyalleri: Klinik Sonuçlar. Gül A, Duran M, Can E, Niyaz L, Beden Ü. Kafkas J Med Sci 2016; 6(1):14–17

24. Lokal Anestezik Enjeksiyonu Sonrası Kardiak Arrest Gelişen Bir Olgu. Gül A, Seymen Z, Koçak N. MN Oftalmoloji. 2016;23(3):179-81


* POSTER SUNUMLARI:

1. Sağlıklı Bireylerde Tek Göze Damlatılan Bimatoprostun Diğer Gözdeki Göz İçi Basıncına Etkisi.Tekin Yaşar, Çağatay Çağlar, Adem Gül, Ahmet Demirok. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi

2. Parkinson Hastalığı Olan Hastalarda Glokom. Adem Gül , Tekin Yaşar , Temel Tombul, Halil İbrahim Yener. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi.

3. Van Ve Çevresindeki İllerin Üveit Verileri. Adem Gül, Adil Kılıç, Halil İbrahim Yener, Ahmet Demirok, Adnan Çinal. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi.

4. Orbitokranyal Penetran Yaralanması Olan İlginç Bir Olgu. Oktay Esmer, Muhammed Batur, Adem Gül, Tekin Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi.

5. Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal Veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesininyol Açtığı Cerrahi Astgimatizma. Adil Kılıç, Adnan Çinal, Adem Gül, Ahmet Demirok. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi.

6. Retinitis Pigmentosalı Olgularda Katarakt Cerrahisi Sonuçlarımız. Nafiz Karpuzoğlu, Çağatay Çağlar, Muhammed Batur, Adem Gül, Tekin Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi.

7. Psödofak Gözlerde Retina Dekolmanı. Erbil Seven, Adem Gül, Mehmet Sıdık Yiğit, Çağatay Çağlar, Muhammed Batur, Tekin Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi.

8. Penetran Göz Yaralanması Sonrası Ön Kamarada Saptanan Kirpikler. Adil Kılıç, Gülay Bulut, Çağatay Çağlar, Adem Gül , Adnan Çinal. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi.

9. Perforan Göz Yaralanmaları Sonrası Endoftalmi Sıklığı. Adem Gül, Oktay Esmer, Çağatay Çağlar, Tekin Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi.

10. Steroide Bağlı Gelişen Glokomu Olan İlginç Bir Olgu. Erbil Seven, Çağatay Çağlar, Aydın Yıldız, Adem Gül, Tekin Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi.

11. Fakomorfik Glokomlu Olgularda Katarakt Cerrahisi Sonrası Göz İçi Basıncı Ve Görme Keskinliğinin Değerlendirilmesi. Serek Tekin, Tekin Yaşar, Adem Gül, Muhammed Batur. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi.

12. Konjenital Glokom Olgularımızın Değerlendirilmesi. Muhammed Batur, Tekin Yaşar, Doğan Ceyhan, Adem Gül, Çağatay Çağlar. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi.

13. Behçet Üveiti Olan Hastalarda Biyometrik Ve Pakimetrik Değerler. Erbil Seven, Tekin Yaşar, Adem Gül, Doğan Ceyhan. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi.

14. Bir Gözde Aktif Diğer Gözde İnaktif Lezyonu Olan Sitomegalovirüs Retiniti Olan Bir Olgu. Erbil Seven, Adem Gül, Mehmet Sıddık Yiğit, Tekin Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi.

15. Ambliyopi Hastalarında Cam Tedavisi Sonuçları. Mehmet Sıdık Yiğit, Doğan Ceyhan, Adem Gül, Oktay Esmer, Tekin Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi.

16. Mukoppolisakkaridozlu Bir Olguda Göz Bulguları. Mehmet Sıdık Yiğit, Adem Gül, Tekin Yaşar, Erbil Seven. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi.

17. İris Kisti Olan Bir Olguda Non-İnvaziv Bir Tedavi Yöntemi Olarak Nd:Yag Lazer İle Kistotomi. Adem Gül, Tekin Yaşar, Abdülkadir Sulhan, Muhammed Batur. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi.

18. Oküler Motor Paralizili Bir Herpes Zoster Oftalmikus Olgusu. Adem Gül, Serek Tekin, Erbil Seven, Tekin Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi.

19. Annesinde Ve Babasında Gonore Olan Olguda Yenidoğan Konjonktiviti. Şenol Sabancı, Hediye Küçükkkeleş, Adem Gül, Kübra Şerefoğlu. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi.

20. Sublukse Lensi Olan Hastada Yapısal Lens Anormalliği. Adem Gül, Hasan Göker, Kübra Şerefoğlu, Kemal Türkyılmaz, Ali Kurt. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi.

21. Ağrı İlinde Göz Polikliniğine Başvuran Bayanlarda Pinguekula Ve Tandır İlişkisi. Adem Gül, Hasan Göker, Şenol Sabancı, Ali Kurt, Kemal Türkyılmaz. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi.

22. Yüzeyel Korneal Yabancı Cisim Olgularında Tedaviye Kadar Geçen Süre İle İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. İrfan Uzun, Adem Gül. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi.

23. Çok Amaçlı İki Yeni Kornea İşaretleyicisi. Ertuğrul Can, Adem Gül, Nurşen Arıtürk. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

24. Moyamoya Hastalığı Tanısı Alan Bir Olguda Retinal Tutulum. Mehmet Reşat Başaran, Yüksel Süllü, Leyla Niyaz, Adem Gül, Ertuğrul Can, Gülay Karakuş. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

25. Duane Sendromlu Olguların Klinik Ve Demografik Özellikleri. Leyla Niyaz, Adem Gül, İnci Güngör, Nurşen Arıtürk. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

26. Proptozis Şikayetiyle Başvuran Hastalarda Saptanan Mukosel Olguları. Kamil İnan, Adem Gül, Rıfat Karlı, Ertuğrul Can, Tuğba Taflan. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

27. Alt Kapak Forniksi Oluşturulan Olgular. Şerife Gülhan Erciyes, Adem Gül, Ertuğrul Can, Halil İbrahim Akgün, Nurşen Arıtürk. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

28. Blefaroptozis Cerrahisi Yapılan Hastalarda Sonuçlarımız. Osman Sayın, Adem Gül, Mustafa Duran, Leyla Niyaz, Nurşen Arıtürk. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

29. Silikon Tüpünü Çeken Hastada Endoskopik Yöntemle Tüp Çekilmesi. Adem Gül, Leyla Niyaz, Rıfat Karlı, Osman Sayın, Nurşen Arıtürk. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

30. Künt Travmaya Bağlı Skleral Rüptürlerin Klinik Özellikleri Ve Prognostik Faktörler. Özlem Eşki Yücel, Osman Sayın, Ertuğrul Can, Adem Gül, Leyla Niyaz, Nurşen Arıtürk. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

31. Punktum Darlığı Olan Olgularda Punktoplasti Sonuçları. Ekrem Başural, Adem Gül, Özlem Eşki Yücel, Zeynep Seymen, Ertuğrul Can, Seda Kuruoğlu. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

32. Medikal Tedaviye Dirençli Hifema Olgusunda Ön Kamaraya Verilen Streptokinazın Etkinliği. Ekrem Başural, Ertuğrul Can, Gülay Karakuş, Adem Gül. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

33. Karotiko-Kavernöz Fistülü Olan Üç Olgu. Mehmet Reşat Başaran, Adem Gül, Gülay Karakaş, İnci Güngör, Nurşen Arıtürk. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

34. Horner Sendromu Olan İki Olgu. Adem Gül, Ertuğrul Can, Özlem Eşki Yücel, Osman Sayın, Nurşen Arıtürk. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

35. Sublukse Arka Kamara Göziçi Lenslerin Göz İçinde “Hitch Cow” Düğüm İle Skleraya Fiksasyonu. Ertuğrul Can, Leyla Niyaz, Adem Gül. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

36. Katarakt Cerrahisi Geçirmiş Gözlerde Göziçi Lens Dislokasyonlarına Yaklaşım. Mustafa Duran, Adem Gül, Ertuğrul Can, Özlem Eşki Yücel, Yüksel Süllü. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

37. Persistan Pupiller Membranın Pinhol Etkisi. Zeynep Seymen, Ertuğrul Can, Mehmet Reşat Başaran, Adem Gül, Nurşen Arıtürk. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi.

38. Kapak Retraksiyonu Olan Hastalara Yaklaşım. Kamil İnan, Adem Gül, Şerife Gülhan Konuk. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi.

39. Blefaropitoz Tedavisinde Frontal Askılama Sonuçlarımız. Mustafa Duran, Adem Gül, Ertuğrul Can, Leyla Niyaz, Ümit Beden. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi.

40. Nistagmuslu Olguların Kliniği ve Etyolojik Faktörler. Leyla Niyaz, Özlem Eşki Yücel, Adem Gül, Nurşen Arıtürk. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi.

41. Travmaya Bağlı Gelişen 22 Yıllık İris Prolapsusu Olgusu. İdil Akyüz, Leyla Niyaz, Adem Gül, Nurşen Arıtürk. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi.

42. Kadın Cinsiyet Hormonu Kullanımı İle İlişkili Papilloflebit Olgusu. Özlem Eşki Yücel, İnci Güngör, Adem Gül, Mehmet Turgut, Nurşen Arıtürk. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi.

43. Lokal Anestezi Sırasında Kardiyak Arrest Gelişen Olgu. Adem Gül, Zeynep Seymen. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi.

44. Dakriyosistorinostomi Cerrahisinde Silikon Tüp Kullanımının Cerrahi Başarıya Etkisi. Adem Gül, Mustafa Duran, Ertuğrul Can, Hilal Eser Öztürk, Nurşen Arıtürk. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi.

Tedavi edilen hastalıklar

  • Oküloplasti
  • Ön Segment

Eğitim

  • Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi
  • - Deneyim -
  • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  • Ağrı Devlet Hastanesi
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Sorgun Güven Hastanesi
  • Siirt İbni Sina Hastanesi
  • Liv Hospital Samsun
DOKTOR YORUMLARI
Yorumunuz başarıyla kaydedildi

Makaleler