Dr. Öğr. Üyesi Serkan Süren

İletişim ve Muayene Bilgileri

Adres: Mimar Sinan Mah. Alparslan Bulvarı, No: 17 Atakum Samsun

Tel: 444 44 84

Çar09:0-09:30

Hakkında

Özgeçmiş

Kongre Panel Konuşmaları
1. 25.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2015 İSTANBUL '' 'Dikka Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu alanında son gelişmeler ''Beyin Görüntüleme Bulguları''
2. 5.Uluslararası Psikofarmakokoloji Kongresi, Çocuk ve Ergen Sempozyumu 2013 (5th International Congress on Psychopharmacology & Internatıonal Child and Adolescent Symposium) ''Dikka Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'da çoklu beyin görüntüleme (fMRI, DTII ve ASL), bulgularının kesişimi ''
3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kariyer günleri 2011 ''Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanlığı '
4. Ziçev aile ve eğitimcilere yönelik ''Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu bilgilendirme paneli 2015''
5. Başarı Koleji velilere ''Dikka Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu bilgilendirme paneli 2015''
6.Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ilköğretim öğretmenlerine yönelik DEHB panelleri I-II, 2015
International Conferences and Symposiums / Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Süren S, Yazıcı KU, Bacanlı A, Çallı C, Aygüneş D, Kosova B, Aydın C, Ercan ES.Is ADHD restrictive sub-type, which is specified by DSM-V a valid diagnosis? Holistic assessment with executive functions, genetic and multimodal brain imaging methods. 4th World Congress on ADHD. 6-9 June 2013. Milano. ADHD Atten Def Hyp Disord (2013) 5:P.179-180. (poster bildirisi).
Süren S, Bacanlı A, Yazıcı KU, Aygüneş D, Kosova B, Çallı C, Aydın C, Ercan ES. Is ADHD restrictive sub-type which is specified by DSM-V a valid diagnosis? Holistic assessment with executive functions, genetic and multimodal brain imaging methods. Offical programme book page 64. 15th International Congress of ESCAP. 6-10 July 2013. Dublin. Eur Child Adolesc Psychiatry (2013) 22(Suppl 2):S.268 (poster bildirisi).
Bacanlı A, Süren S, Yazıcı KU, Aygüneş D, Kosova B, Erdal ME, Herken H, Çallı C, Aydın C, Ercan ES. Imaging Genetics of DSM-V Proposed Attention Deficit Hyperactivity Disorder Subtypes. Poster abstract book p.4-5. 21st World Congress of Psychiatric Genetics. 17-21 October. Boston (poster bildirisi).
Yazıcı KU, Süren S, Bacanlı A, Çallı C, Aygüneş D, Kosova B, Aydın C, Ercan ES.An Integrated Evaluation of ADHD Subtypes for Executive Functions, Genetics and Multimodal Imaging Techniques. Program schedule page 23. 1th Asian Congress on ADHD. 2-3 November 2012. Seoul (poster bildirisi).
Bacanlı A, Süren S, Yazıcı KU, Aygüneş D, Kosova B, Çallı C, Aydın C, Ercan ES. Robust Evidence for DSM-5 ADHD Inattentive Subtypes: Results Obtained from a Large Neuropsychologic, Genetic, and Multimodal Imaging Study. poster no:1.58. AACAP's 60th Annual Meeting. 22-27 October 2013. Orlando. Scientific proceedings book p.225 (poster bildirisi).
National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
Süren S, Korkmaz YB, Demirel S, ER GK, Aydın C, Tamar M, Erermiş S, Köse S, Erkuş D, Uysal T, Yazıcı KU, Bacanlı A, Perçinel İ, Özkan G. "Adli olgularda ruhsal ve bilişsel açıdan öne çıkan özellikler" 21.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, kongre özet kitabı sayfa.109-110, 25-28 Nisan 2011, Antalya, Türkiye
Özkan G, Korkmaz YB, Demirel S, Er GK, Süren S, Aydın C, Tamar M, Erermiş S, Özbaran B, Köse S, Uysal T, Perçinel İ, Bacanlı A, Yazıcı KU "Adli Polikliniğe Başvuran Olguların Sosyodemografik Özellikler ve Yaşam Olayları" 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, kongre özet kitabı sayfa.106-107, 25-28 Nisan 2011 Antalya (poster bildirisi).
Bacanlı A, Süren S, Yazıcı KU, Kosova B, Aygünes D, Çallı C, Aydın C, Ercan ES. "Dsm V'in Belirlediği DEHB Restriktif Alt Tipi Geçerli Bir Tanı Mı? Yürütücü İşlevleri Genetik ve Multimodal Beyin Görüntüleme Yöntemleriyle Bütünsel Değerlendirme". 17. Ergen Günleri 6-8 Aralık 2012 Samsun (poster bildirisi).
Bacanlı A, Süren S, Yazıcı KU, Kosova B, Aygünes D, Çallı C, Aydın C, Ercan ES. "Dsm V'in Belirlediği DEHB Restriktif Alt Tipi Geçerli Bir Tanı Mı? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Yürütücü İşlevler, Genetik ve Çoklu Beyin GörüntülemeYöntemleriyle Bütünsel Değerlendirilmesi". 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, kongre özet kitabı sayfa.39-40, 15-18 Mayıs 2013 Edirne (poster bildirisi).

Tedavi edilen hastalıklar

 • Dikkat eksikliği
 • Hiperaktivite bozukluğu
 • Disleksi
 • Otizm spektrum bozuklukları
 • Çocuklarda öğrenme güçlükleri
 • Çocuk ve ergenlik dönemi depresyonu
 • Çocuk ve ergenlik dönemi Takıntı bozukluğu
 • Çocuk ve ergenlik dönemi kaygı bozuklukları
 • Tik Bozukluğu

Eğitim

 • Eğitim ve Uzmanlık
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Psikiyatrisi ABD - Uzmanlık
 • Mesleki Üyelikler
 • Çocuk ve ergen psikiyatrisi derneği
 • Türk psikiyatri derneği
 • Ödül ve Başarılar
 • 4. Uluslararası Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kongresi En iyi Poster Ödülü 6-9 June 2013. Milano. (Best Poster Award. 4th World Congress on ADHD. 6-9 June 2013. Milano.) Süren S, Bacanlı A,Yazıcı KU, Kosova B, Aygünes D Çallı C Aydın C. Ercan ES Is ADHD restrictive sub-type, which is specified by DSM-V a valid diagnosis? Holistic assessment with executive functions, genetic and multimodal brain imaging methods
 • Travel Award. 21st World Congress of Psychiatric Genetics. 17-21 October. Boston, USA Bacanlı A, Süren S, Yazıcı KU, Aygüneş D, Kosova B, Erdal ME, Herken H, Çallı C, Aydın C, Ercan Imaging Genetics of DSM-V Proposed Attention Deficit Hyperactivity Disorder Subtypes along
 • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği En iyi Proje Ödülü, 2012 Ercan ES, Süren S,Kosova B, Çallı C, , Bacanlı A, Yazıcı KU, Aygüneş D. Aydın C Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Nöropsikolojik, Genetik ve Beyin Görüntüleme Açısından Bütüncül Bir Bakış.
 • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği 17. Ergen günleri En İyi Poster Ödülü-2012 Bacanlı A, Süren S, Yazıcı KU Kosova B Aygünes D Çallı C Aydın C. Ercan ES Dsm-V'in Belirlediği DEHB Restriktif Alt Tipi Geçerli Bir Tanı Mı? Yürütücü İşlevleri Genetik ve Multimodal Beyin Görüntüleme Yöntemleriyle Bütünsel Değerlendirme.
DOKTOR YORUMLARI
Yorumunuz başarıyla kaydedildi