Dr. Öğr. Üyesi Serpil Erdoğan Özbodur

Dr. Öğr. Üyesi Serpil Erdoğan Özbodur

Dr. Öğr. Üyesi Serpil Erdoğan Özbodur

Nükleer TıpKurumsuz

İletişim ve Muayene Bilgileri

Adres: 

Hakkında

Özgeçmiş

YURTİÇİ YAYINLAR
1-H. KAYA, A. ŞENYİĞİT, T.A. BALCI, S. ERDOĞAN, R. IŞIK, Z. AYTUĞ, O. GÜLEN, Tc-99m Tetrofosmin Torasik SPECT’in Asbeste Bağlı Benign ve Malign Plevral Effüzyonların Ayırıcı Tanısındaki Yeri, Turk J Nucl Med, 2001;9(2):83-89.

2-H. KAYA, A. ŞENYİĞİT, T.A. BALCI, S. ERDOĞAN, R. IŞIK, Z. AYTUĞ, O. GÜLEN Pulmoner Alveoler Mikrolitiazisli Hastalarda Pulmoner Epitelial Permiabilitenin Tc99m DTPA Aerosol Sintigrafisi ile Değerlendirilmesi. Turk Nucl Med, 2001;10(3):121-127.

3-H. KAYA, T. A. BALCI, A. ŞENYİĞİT, S. ERDOĞAN, The Value of Tc99m MDP Bone Scintigraphy and Tc99m Tetrofosmin Pulmonary Scintigraphy in the Evaluation of Pulmonary Alveolar Microlitiasis. Turk Nucl Med, 2002;11(2):89-96.

4-S. ERDOGAN, Y. YUREKLI, Incidental Visualisation of Uterus in Multiphase Bone Imaging. Turk Nucl Med, 2002;11(4):183-185.

5-S. ERDOGAN, E. CULLU, Y. YUREKLI, M. KECELI, Scintigraphic and Radiographic Findings of a Case with Osteopoikilosis. Turk Nucl Med, 2002;11(4):191-195.

6-S. ERDOĞAN, Kronik Karaciğer Hastalığında Beyin Kan Akımı ve Metabolik Fonksiyonlarının Nükleer Tıp Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Fakültesi Dergisi, 2003;8(1):57-61.

7-S. ERDOĞAN, Aktivasyon Çalışması ve Girişimsel Uygulamalar. Türkiye Klinikleri, 2003, 4(1):85-88.

8-S. ERDOGAN, Meme kitlelerinin değerlendirilmesinde Nükleer Tıp yaklaşımı. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 2003;34:219-225.

9-Y. YÜREKLİ, S. ERDOĞAN, F. BERK, A.SOYLU, Ö. ÜLKER, T. ERTAY, C. TAŞCI, M. SAMİ TAMER, S. ADAY, P. ÜNAK, Radyofarmasötiklerin Kullanımı için Genel Kılavuz. Turk J Nucl Med 2003; 12: 134-136.

10- C. TAŞCI, Ö. ÜLKER, T. ERTAY, M. SAMİ TAMER, A.SOYLU, F. BERK, S. ERDOĞAN, Y. YÜREKLİ, S. ADAY, P. ÜNAK, Radyofarmasötikler için Kalite Kontrol Yöntemleri Kılavuzu. Turk J Nucl Med 2003; 12:137-148.

11-S. ERDOĞAN, Sildenafil Sitrat’ın Beyin Perfüzyonu Üzerine Etkisi. Türk Üroloji Dergisi 30(4):482-483,2004

12-Serpil ERDOĞAN, Radyasyon İnsan Sağlığına Yararlı mıdır? Türkiye Klinikleri J Med Sci 2006,26:555-558.

13-Serpil ERDOĞAN, Serdar ŞEN, Ekrem ŞENTÜRK, Hamdi AFŞİN, Unexpected extramyocardial Tc-99m MIBI Uptake: Detection of Non-Myastenic Thymoma. Turk J Nucl Med 2006 15:116-119.
14-Serpil ERDOĞAN1, Esra OZKARA2, Kutsi KOSEOGLU3, M. Hadi YASA4, Hakan CEVİKEL5, Hamdi AFSİN1. Incidental Detection of a Jejunal Angioleiomyoma by Tc-99m RBC Study during Evaluation of Gastrointestinal Bleeding due to Arteriovenouz Malformation. TJNM.2007 16:

YURTDIŞI YAYINLAR
1-A. GUR, M. KARAKOC, S. ERDOGAN, K. NAS, R. CEVIK, A.J. SARAC, Regional Cerebral Blood Flow and Cytokines in Young Females with Fibromyalgia. Journal of Clinical and Experimental Rheumatology, 2002;20:753-760

2-Y.YUREKLİ, S. ERDOGAN, E. CULLU, Unusual Bone Scan of a Child with Osteogenesis Imperfecta, Clin Nucl Med 2003 Feb;28(2):156

3-S. BARUTCA, Y. YUREKLI, S. ERDOGAN. G KADIKOYLU, F. KACAR Parathyroid adenoma related hypercalcemia in breast cancer: a critical diagnosis in clinical oncology. International Journal of Clinical Practice, 2003 Oct;57(8):729-730

4-S. ERDOGAN, S. BARUTCA, Y.YUREKLI. Tc99m MDP uptake in liver metastases from duodenum adenocarcinoma. Clin Nucl Med. 2004 Feb;29(2):125

5-O.A. ONBASILI, S. ERDOGAN, T. TEKTEN, C. CEYHAN, Y. YUREKLI. Dipyridamole Stress Echocardiography and Ultrasonic Myocardial Tissue Characterization in Predicting Myocardial Ischemia, in Comparison with Dipyridamole Stress Tc-99m MIBI SPECT Myocardial Imaging. Jpn Heart J. 2004 Nov;45(6):937-48

6-MURAT SARIERLER, BÜLENT ULUTAŞ, YAKUP YÜREKLİ, GÖKSEL BAYRAMLI, SERPİL ERDOĞAN. Scintigraphic Assessment of Hepatobiliary Functions in Healthy Adult Dogs
Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29, (2005), 1001-1006.

7- S. ERDOGAN, S. BARUTCA, Y.YUREKLI, N. MEYDAN, K. KOSEOGLU. Reversible metastatic visceral calcification detected by Tc99m-methylene diphosphonate bone scanning in breast cancer. J Bone Miner Metab, 2005; 23(5):407-9

8- Mehmet Turgut, Süleyman Kaplan, Ahmet T. Turgut, Hüseyin Aslan, Tolga Güvenç, Emre Çullu, Serpil ERDOGAN Morphological, stereological and radiological changes in pinealectomized chicken cervical vertebrae. J Pineal Res. 2005 Nov;39(4):392-9.

9- Mehmet Turgut, Serpil ERDOGAN, Kemal Ergin, Mukadder Serter. Melatonin ameliorates blood-brain barrier permeability, glutathione, and nitric oxide levels in the choroid plexus of the infantile rats with kaolin-induced hydrocephalus. Brain Res. 2007 Oct 17;1175C:117-125. Epub 2007 Aug 8.

BİLDİRİLER
YURTİÇİ BİLDİRİLER
Yurtiçi Poster Bildiriler
1-A. GEZİCİ, H. ÖZTÜRK, H. ÖZTÜRK, A. KARA, S. OTÇU, S. ERDOĞAN, Pediatrik Hastalarda Gastroözafagial Reflu Tedavisinin Sintigrafik Değerlendirilmesi, XIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 1999, Kayseri, P-27.

2-H. KAYA, S. ERDOĞAN, T.A. BALCI, Z. AYTUĞ, H. KÖMEK, Sildenafil Citrate’in Beyin Perfüzyonu Üzerine Etkisinin Tc99m-HMPAO Beyin SPECT’i ile Gösterilmesi, Ulusal Yaşlılık Sempozyumu, 2000, İstanbul, P.

3-H. KAYA, A. ÇOBANER, T.A. BALCI, S. ERDOĞAN, O. GÜLEN, İ. APAK, Parkinson Hastalığında Tc99m–HMPAO SPECT ile Beyin Korteks Perfüzyonunun Değerlendirilmesi, Ulusal Yaşlılık Sempozyumu, 2000, İstanbul, P.

4-H. KAYA, T.A. BALCI, NECMİOĞLU SERDAR S. ERDOĞAN, H. KÖMEK, KESEMENLİ CUMHUR. Amputasyon seviyesini belirlemede 3 fazlı kemik sintigrafisinin değeri. II. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 27-30 Eylül 2000. Diyarbakır.

5-S. ERDOĞAN, J. BOMANJI, Kolorektal Karaciğer Metastazı Vakalarında Hedeflendirilmiş I-131 Lipiodol Tedavisi, XIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2001, Gaziantep, P-085

6-O. GÜLEN, Z. AYTUĞ, H. KAYA, S. ERDOĞAN, İ. SUCU, Protein-S Eksikliğine Bağlı Ekstremitelerinde Perfüzyon Kaybı Olan Olguda Tedaviye Yanıtın (Demarkasyon Hattı) Saptanması, XIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2001, Gaziantep, P-096

7-A. ONBAŞILI, Y. YÜREKLİ, S.ERDOĞAN, T.TEKTEN, Comparison of Dipyridamole Stress Integrated Backscatter and Dipyiridamole Stress Tc99m MIBI SPECT in Predicting Myocardial Ichemia in Predicting Myocardial Ichemia in Patients with Coronary Artery Disease, XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2003, Samsun, P-03

8-S.ERDOĞAN, Y. YÜREKLİ, Nadir Bir Familiyal Hastalık: Osteopoikilozis; Radyolojik ve Sintigrafik Bulgular, XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2003, Samsun, P-27

9-Y.YÜREKLİ, M. SARIERLER, B. ULUTAŞ, S. ERDOĞAN, Tc99m Mebrofenin Hepatobiliary Scintigraphy in Healthy Adult Dogs, XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2003, Samsun, P-59

10-Y.YÜREKLİ, B. ULUTAŞ, M. SARIERLER, S. ERDOĞAN, Tc99m DTPA Renography in Healthy Adult Dogs, XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2003, Samsun, P-93

11-M. SARIERLER, Y.YÜREKLİ, S. BİRİNCİOĞLU, S. ERDOĞAN, Köpeklerde Kemik Sintigrafisi: İki Olgu, XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2003, Samsun, P-34

12-SARIERLER M, ULUTAŞ B, YÜREKLİ Y, BAYRAMLI G, S. ERDOĞAN, Sağlıklı Erişkin Köpeklerde 99mTc-Mebrofenin ile Hepatobiliyer Sintigrafi, V. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2003, Van. P.

13-ULUTAŞ B, SARIERLER M, YÜREKLİ Y, BAYRAMLI G, S. ERDOĞAN, Sağlıklı Erişkin Köpeklerde 99mTc-DTPA ile Böbrek Sintigrafisi, V. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2003, Van. P.

14-S. ERDOĞAN, H. KAYA, V. GÖRAL, Kronik Karaciğer Hastalıklarında Bölgesel Beyin Kan Akımı Değişikliklerinin Tc99m-HMPAO Beyin SPECT ile Değerlendirilmesi, XX. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2003, Kuşadası, P.

15-S. ERDOĞAN, S. BARUTCA, Karaciğerde Duodenal Adenokarsinoma Metastazlarında Tc99m-MDP Tutulumu, XX. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2003, Kuşadası, P.

16-M. TURGUT, S. KAPLAN, A.T. TURGUT, H. ASLAN, T. GÜVENÇ, E. ÇULLU, S. ERDOĞAN, Pinealektomi İşlemi Uygulanmış Civcivlerin Servikal Vertebralarında Ortaya Çıkan Morfolojik, Stereolojik ve Radyolojik Değişiklikler, IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 2005, Manisa, P18.

17- PP-430 | Gastroözofageal reflü hastalığı olan çocuklarda Helicobacter pylori'nin yeri
Yenigün Ayşe1, Eyigör Mete2, Çalık Arzu1, Erdoğan Serpil3, Gültekin Berna2

18-Semerci N, Altıncık A, Sönmez F, Erdoğan S. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda böbrek hasarlanmasına etkieden faktörler. 50. Milli Pediatri Kongresi, Antalya 2006

YURTDIŞI BİLDİRİLER
Yurtdışı Sözlü Bildiriler
1- H. KAYA, S. ERDOGAN, S. NECMIOGLU, H. KOMEK, O. GULEN, C. KESEMENLI, Value of the 3-Phase Bone Scintigraphy to Determine Amputation Level. European Association of Nuclear Medicine Congress, 2000, Paris,Frans, OS 58.

2-H. KAYA, A. SENYIGIT, S. ERDOGAN, T. A. BALCI, R. ISIK, A. ARSLAN, Tc99m Tetrofosmin Scintigraphy in Differential Diagnosis of Malign and Benign Asbestos Pleurisy. European Association of Nuclear Medicine Congress, 2000, Paris, Frans, OS 22.

3-H. KAYA, A. SENYIGIT, S. ERDOGAN, T. A. BALCI, R. ISIK, A. ARSLAN, Tc99m Tetrofosmin Scintigraphy in Differential Diagnosis of Malign and Benign Asbestos Pleurisy, The VII. Asia and Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology & The IV. International Congress of Nuclear Oncology, 2000, Istanbul, Turkey, O-34

4-T. A. BALCI, H. KAYA, S. ERDOGAN, H. KOMEK, A. BILICI, 99m Tc Tetrofosmin Accumulation in Pulmonary Tuberculosis: A Comparative Study with Chest X-Ray and HRCT. The VII. Asia and Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology & The IV. International Congress of Nuclear Oncology, 2000, Istanbul, Turkey, O-36

5-S. ERDOGAN, H. KAYA, V. GÖRAL, Evaluation of Regional Cerebral Blood Flow Alterations in Patients with Liver Cirrhosis, 5th International Congress of Nuclear Oncology and 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 2002, Kusadasi, Turkey, O-44

6-GUR A, KARAKOC M, ERDOGAN S, NAS K, CEVIK R, SARAC AJ. Regional cerebral blood flow and cytokines. EULAR 2002, European Congress of Rheumatology, 12-15 June, 2002, Stockholm, Sweden.

7-O.A. ONBASILI, S. ERDOGAN, T. TEKTEN, C. CEYHAN, Y. YUREKLI. Dipyridamole Stress Echocardiography and Ultrasonic Myocardial Tissue Characterization in Predicting Myocardial Ischemia, in Comparison with Dipyridamole Stress Tc-99m MIBI SPECT Myocardial Imaging. Euroecho, VII. Annual meeting of the ESC working group on echocardiography, 575, Barcelona, Spain, 2003

Yurtdışı Poster Bildiriler
1-H. KAYA, A. SENYİGİT, S. ERDOGAN, T.A. BALCI, O. GULEN, The Value of 99m Tc MDP Bone Scintigraphy and 99m Tc-Tetrofosmin Pulmonary Scintigraphy in the Diagnosis of Pulmonary Alveolar Microlithiasis, The VII. Asia and Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology & The IV. International Congress of Nuclear Oncology, 2000, Istanbul, Turkey, P-268

2-H. KAYA, T.A. BALCI, M. POLAT, S. ERDOGAN, O. GULEN, Alveolar Capillary Membrane Permeability in the Patients with Rheumatoid Artritis, Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2001, Napoli, Italy, PS 358.

3-Y. YUREKLİ, S. ERDOGAN, S. BARUTCA, Z. BOLAMAN, Two Case Report with Hyperparathyroidism and Breast Cancer, 5th International Congress of Nuclear Oncology and 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 2002, Kuşadası, Turkey, P-5

4-Y. YUREKLİ, E. CULLU, S. ERDOGAN, An Astonishing Bone Scan of a Child with Osteogenesis Imperfecta, 5th International Congress of Nuclear Oncology and 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 2002, Kuşadası, Turkey, P-43

5-H. KAYA, S. ERDOGAN, T.A. BALCI, H. KOMEK, Evaluation of the Effect of Sildenafil Citrate on Regional Cerebral Blood Flow using Tc99m HMPAO SPECT: A Preliminary Study, 5th International Congress of Nuclear Oncology and 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 2002, Kuşadası, Turkey, P-74

6-H. KAYA, H. KOMEK, T.A. BALCI, S. ERDOGAN, Tc99m HMPAO Brain SPECT in Impotance, 5th International Congress of Nuclear Oncology and 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 2002, Kuşadası, Turkey, P-75

7-H. KAYA, T.A. BALCI, S. ERDOGAN, H. KOMEK, Estimation of Regional Cerebral Blood Flow with Tc99m HMPAO Brain SPECT in Fibromyalgia, 5th International Congress of Nuclear Oncology and 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 2002, Kuşadası, Turkey, P-80

8-S. ERDOGAN, Y. YUREKLI, Is This a Soft Tissue Tumour?, 6th International Congress of Nuclear Oncology and 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 2004, Cesme, Turkey, P106

9-S. ERDOGAN, S. BARUTCA, Y. YUREKLI, Tc99m MDP Uptake in Liver Metastases from Duodenum Adenocarcinoma, 6th International Congress of Nuclear Oncology and 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 2004, Cesme, Turkey, P107

10-S. ERDOGAN, S. BARUTCA, Y. YUREKLI, E. YAZAR, Metastatic Visceral Calcification Detected by Tc99m MDP Bone Scanning in Patients with Breast Carcinoma, 6th International Congress of Nuclear Oncology and 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 2004, Cesme, Turkey, P127

11-S. ERDOGAN…Unexpected Extramyocardial Tc99m MIBI Uptake: Detection of Non-Myastenic Thymoma. 7th International Congress of Nuclear oncology & 18th National Congress of The Turkish Society of Nuclear Medicine 13-17 May 2006 Antalya Turkey.

12-S. ERDOGAN Incidental Detection of a Jejunal Angioleiomyoma by Tc99m RBC Study during Evaluation of Gastrointestinal Bleeding due to Arteriovenous Malformation. 7th International Congress of Nuclear oncology & 18th National Congress of The Turkish Society of Nuclear Medicine 13-17 May 2006 Antalya Turkey.

13- Erdogan S, Gürel G, Afşin H, Odabaşı B, Karataş F. Evaluatin of gastric emptyinf rate in patientswith fibromyalgia. Annual European Congress of Rheumatology, Barcelona, , Spain, 13-16 June 2007


Diğer Yayınlar
Ulusal Uygulama Kılavuzları:


1. Ertay, T., S. Erdoğan, A. Soylu, F. Berk, M. S. Taner, Ö. Ülker, S. Aday, P. Ünak, Y. Yürekli, C. Taşcı, “İlaç Radyofarmasötik Etkileşimleri”, Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Radyofarmasi Çalışma Grubu, www.TSNM.org, 2004

2-S. ERDOĞAN, S. TAMER, S. ADAY, P. ÜNAK, “Radyofarmasötiklerin kullanımı için genel kılavuz”, Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Radyofarmasi Çalışma Grubu, Turk J Nucl Med. 12:134-6, 2003.

3. Taşcı, C., M. S. Taner, F. Berk, A. Soylu, S. Erdoğan, T. Ertay, Ö. Ülker, S. Aday, P. Ünak, Y. Yürekli , “Radyofarmasötikler için kalite kontrol yöntemleri kılavuzu”, Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Radyofarmasi Çalışma Grubu, Turk J Nucl Med. 12:137-48, 2003.

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kardiyak nükleer tıp
  • Endokrinolojik nükleer tıp

Eğitim

  • Eğitim ve Uzmanlık
  • Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • University College of London Medical School Institute of Nuclear Medicine (MSc in Nuclear Medicine)
  • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi - İhtisas
  • Üye Olduğu Dernekler
  • • Türkiye Nükleer Tıp Derneği
  • • European Association of Nuclear Medicine
  • • Meme Hastalıkları Derneği
DOKTOR YORUMLARI
Yorumunuz başarıyla kaydedildi

Makaleler