Dr.Ebru Saynur HATIRNAZ

İletişim ve Muayene Bilgileri

Adres: Yenimahalle, Şht. Mesut Birinci Cd. No:85, 55080 Canik/Samsun

Tel: (0362) 311 05 05   Mail: - info@medicana.com.tr

Hakkında

Eğitim

 • ğitim:
 • 1990-1996 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik ortalama: 3,00 / 4,001984-1990 Haydarpaşa Lisesi, İstanbul
 • Mevcut Durum: Medicana Intenational Samsun Hastanesi'nde kıdemli embriyolog ve laboratuvar müdürü
 • Deneyim:
 • Aralık 2010 – Mayıs 2015 Clinart Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, Trabzon // Kurucu ve laboratuvar direktörü 60 bin üzerinde mikroenjeksiyon ile 9 bin üzerinde IVF döngüsü, yaklaşık 3500 canlı doğum, 300'den fazla IVM vakası ile IVM konusunda uzmanlık (Türkiye'nin en büyük serisi), vitrifikasyon ve mikro TESE alanında geniş tecrübe ve PGD konusunda uzmanlık.
 • Ekim 2005 - Aralık 2010 Özel Karadeniz Hastanesi Tüp Bebek Merkezi // Kurucu ve laboratuvar direktörü
 • Kasım 2003 - Nisan 2004 Flavius Estetik ve güzellik merkezi, İstanbulMedikal estetik doktoru
 • Kasım 1998 - Nisan 2000 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlama Birimi, Doktor
 • 1998 Schering Alman, İstanbul Ürün Müdürü
 • Kasım 1996 - Ocak 1998 Deva Holding A.Ş. Ürün Müdürü Katıldığı Kongre ve sempozyumlar:
 • Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, Bursa 2005
 • Dünya Tüp Bebek Kongresi, İstanbul 2005
 • Üreme Endokrinolojisi Kongresi, Floransa 2006
 • MSRM, Crete 2006
 • Serona Symposia International Beaune, France 2006
 • COGI, Barselona 2007
 • ESHRE CAMPUS çalışması, Prag 2007
 • Dünya IVF/ IVM, Montreal 2007
 • ASRM, Washington 2007
 • ISMAAR, Londra, BK 2009
 • Boston IVF, ABD, 2010
 • ASRM, Hawai, ABD 2014
 • PGDIS poster Sunum, Chicago, ABD 2015
 • Yabancı Dil:İngilizce Mesleki Eğitim:
 • 1997 İlaç sektöründe pazarlama teknikleri 1999 Sunucular için etkili konuşma teknikleri sertifikası / KUŞDİLİ CENTER 2000 Kurumsal tıp sertifikası2003 Tıbbi estetik sertifikası / FLAVİUS ESTETİK MERKEZİ2005 Embriyoloji sertifikası / MEMORİAL HOSPITAL2010 BOSTON IVF / IVF laboratuvar kalite kontrolü2013 kurumsal tıp sertifikasının yenilenmesi / TRABZON ISG
 • Yayınlanan Makaleler: Pilorik Atrezili Epidermolizis Büllozaya ait ilk başarılı preimplantasyon genetik tanı: yeni c. 4505-4508insACTC mutasyonuna ait bir vaka çalışmasıA Özge, H Şafak, H Ebru, Ü Evrim, SE Bilge… - Journal of assisted …, 2012 - SpringerEpidermolizis Bülloza (EB), cilt ve mukozada içi su dolu kabarcıklar ile karakterize kalıtsal bir bozukluktur [1-4]. Hastalık özellikle travmatik ve öldürücü olabilir, özellikle yeni doğanlarda ve bebeklerde. Ancak ölümcül olmayan varyasyonlar bildirilmiştir [5]. Alıntılanma sayısı: 7 İlgili makaleler 11 sürümün hepsi[HTML] rbmojournal.com
 • Erken foliküler faz oosit toplamanın ardından canlı doğum ve 8 gün sonra vitrifiye ısıtılmış embriyo transferiS Hatırnaz, E Hatırnaz, B Ata - Reproductive biomedicine online, 2015 - ElsevierÖzet. Prematür over yetmezliği olan 30 yaşındaki bir kadında, menstrüel döngüsünün 3. gününde 17 mm ve 14 mm ölçülen iki folikül bulundu. Serum östradiol konsantrasyonu 210 pg / ml idi. Alıntılanma sayısı: 2 İlgili makaleler 5 sürümün hepsi[HTML] nih.gov
 • [HTML] Açıklanamayan infertilite ve hafif sperm bozukluğu tedavisinde aşılama sonrası klinik gebelik oranlarını etkileyen faktörler…, MN Kalem, Ş Hatırnaz, E Hatırnaz… - Journal of the Turkish …, 2016 - ncbi.nlm.nih.govBu çalışma, özel tüp bebek merkezinde 2002-2005 yılları arasında tedavi için başvuran subfertil çiftler üzerinde yapılan 503 aşılama vakasını verilerin geriye dönük olarak gözden geçirildiği gözlemsel bir çalışmadır. Alıntılanma sayısı: 1 İlgili makaleler 6 sürümün hepsi[PDF] ulakbim.gov.tr
 • İlk in vitro fertilizasyon öncesi Histeroskopi: tek bir merkezden 7 yıllık bir deneyimS Hatirnaz, MK Pektas, A Ozer… - The European …, 2016 - search.proquest.comAmaç. Bu çalışma, intrauterin patolojilerin insidansını ve IVF / ICSI döngüsünün başarısını inceleyerek in vitro fertilizasyonun (IVF) veya intrasitoplazmik sperm enjeksiyonunun (ICSI) ilk girişiminden önce histeroskopi yapılmasının önemini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İlgili makaleler 6 sürümün hepsi[PDF] edoriumjournalofgyneobst.com
 • Mozaik olmayan Klinefelter sendromlu babanın mikrotese ile alınmış ve kriyoprezervasyondan çözülmüş sperminin mikroenjeksiyonuyla doğmuş bebekS Hatirnaz, E Hatirnaz… - Edorium Journal …, 2015 - edoriumjournalofgyneobst.comÖzet: Klinefelter sendromu (Ks), azoospermik erkeklerde en sık görülen seks kromozomu anomalisidir ve yaygınlığı ülkeden ülkeye değişir. İlgili makaleler 2 sürümün hepsi
 • Polikistik over sendromlu kadınlarda oositlerin in vitro olgunlaşmasından sonra canlı doğum için önleyici faktörler…, S Hatirnaz, J Tan, B Ata, SL Tan, E Hatirnaz… - Archives of Gynecology …, 2017 - SpringerÖzet: Amaç. İnsan oositlerinin in vitro olgunlaşması (IVM), geleneksel in vitro fertilizasyona alternatif bir tedavi seçeneği olabilir. Polikistik over sendromu (PCOS) olan kadınlar IVM için ideal adaylardır. 2 sürümün hepsi[PDF] gorm.com.tr
 • İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu tedavisinde mikro disseksiyon testiküler spermlerinin ekstraksiyonunda taze ve dondurulmuş örnekler arasındaki fark Ş Hatırnaz, S Başaranoğlu, E Hatırnaz… - Gynecology Obstetrics & …, 2017 - gorm.com.trAmaç: Bu çalışma, intrasitoplazmik enjeksiyon uygulanacak obstrüktif azoospermi hastalarında taze ve donmuş sperm örneklerinin klinik bulguları karşılaştırmayı amaçlamaktadır. İlgili makaleler 2 sürümün hepsi
 • İn vitro fertilizasyonda tekrarlayan başarısızlık gören kadınlarda implantasyon öncesi genetik taramaS Hatirnaz, A Ozer, E Hatirnaz… - … of Gynecology & …, 2017 - Wiley Online LibraryAmaç: in vitro fertilizasyonda (IVF) tekrarlanan başarısızlık yaşayan ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu planlanan kadınlarda implantasyon öncesi genetik taramanın (PGS) etkisini belirlemek. İlgili makaleler 2 sürümün hepsi
 • Seçmeli tek embriyo trandferi, in-vitro olgunlaşma döngülerinde uygulanabilir bir tedavi mi?S Hatırnaz, E Hatırnaz, MH Dahan, SL Tan, A Ozer… - Fertility and sterility, 2016 - ElsevierAmaç: Polikistik over sendromu (PKOS) olan hastalarda yapılan in vitro olgunlaştırma (IVM) döngülerinde tek embriyo transferi (SET) ile çift embriyo transferi (DET) arasındaki klinik sonuçların farkını karşılaştırmak ve bu çıktıları hangi faktörlerin öngördüğünü belirlemek.
 • Mikro disseksiyon testiküler sperm ekstraksiyonunda taze ve dondurulmuş testiküler sperm örneklerinin farkı. intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu tedavisiŞ Hatırnaz, S Başaranoğlu, E Hatırnaz… - Gynecology Obstetrics & …, 2017 - gorm.com.trAmaç: Bu çalışma, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu prosedürü uygulanacak obstrüktif azoospermi hastalarında taze ve donmuş sperm örneklerinin klinik bulgularını karşılaştırmayı amaçlamaktadır. İlgili makaleler 2 sürümün hepsi
 • ICSI-TESA'dan In Vitro Olgunlaşmış Oositlere Canlı Doğum: Bir Vaka SunumuM Bakacak, M Atasever - Journal of Reproduction & Infertility, 2015 - search.proquest.com... Şafak Hatırnaz 1, Ebru Hatırnaz 1, Murat Bakacak 2*, Mehmet Sühha Bostancı 3, Melahat Atasever
 • Üyesi olduğu mesleki birliklerTSRMUTDPGDIS ASRMÖzel Tüp Bebek merkezleri birliğiKlinik Embriyoloji DerneğiMedikal Estetik Doktorları Birliği
 • Referanslar:
 • Prof. Dr. Ahmet Zeki IŞIK İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı
 • Prof. Dr. Semra KAHRAMAN Memorial Tüp Bebek Merkezi Başkanı
 • Prof. Dr. Koray ELTER Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uz. Dr. Oya AKÇİN ALAGÖZ Yeditepe Üniversitesi IVF Tüp Bebek Merkezi
 • Jin. Opr. Dr. Şafak HATIRNAZ Medicana Intenational Samsun Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü
DOKTOR YORUMLARI
Yorumunuz başarıyla kaydedildi

Makaleler