Op. Dr. Ali Kemal Ulaş

İletişim ve Muayene Bilgileri

Adres: Hançerli Mah. 608 Sok. No:2 İlkadım / Samsun

Tel: 444 4 548

Hakkında

Özgeçmiş

-ÜYELİKLER -
* Türk Tabibler Birliği
* Türk Nöroşirürji Derneği

- YAYINLAR -
* Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: Kanama durdurucu ajan Ankaferd Blood Stopper’in serebral doku üzerine olan etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi ve santral sinir sisteminde kullanılabilirliğinin araştırılmasITez Danışmanı: Prof. Dr. Keramettin Aydın
* Bayri Y, Ulas A. K, Aykan U, Kaya A. H, Dagcinar A: Iatrogenic Chronic calcified/Ossified Epidural Hematoma: Case Report J Nervous Sys Surgery 2009; 2(2):91-94

- KATILIMLAR -
* Katıldığı Konferanslar
2006 Spinal Cerrahi Yaz Okulu
2006 Kafa Kaidesi Cerrahisi Eğitim Grubu Akustik Nörinom Toplantısı
2007 Spinal Cerrahi Yaz Okulu
2008 Gülhane Tıp Fakültesi Mikrocerrahi Kursu
2008 Pediatri Nöroşirürji Tümor Ve Epilepsi Kursu
2008 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endovasküler Yöntemler Kursu
2009 Pediatrik Nöroşirürji Vasküler Hastalıklar ,Spasite, Kraniosinosistozis Kursu
2009 Pediatrik Nöroşirürji Hidrosefali Kursu
2009 Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongre
2009 The European Assorcıatıon Of Neurosurgıcal Socıeties; Head İnjüri And Functional Neurosurgery Course
2010 Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongre
2011 Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongre
2012 Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongre
2014 Wfmıss ; Percütan Endoskopik Transforaminal Diskektomi Kadavra Kursu
2015 İsmiss ; Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi Ve Teknikleri
2016 İnstitute Of Anatomy Tübingen ; Percutan Endoskopik Spinal Cerrahi Kursu
2017 Marmara Üniverstesi ; Spinal Enstürümantasyon Kursu
2017 Tnd Kranioservikal Bileşke Stabilizasyon Kursu
2017 Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongre

* Katılınan Yurtiçi Kurslar
Spinal cerrahi yaz okulu 2006
Spinal cerrahi yaz okulu 2007
Gülhane Tıp Fakültesi mikrocerrahi kursu 2008
Pediatri Nöroşirürji tümor ve epilepsi kursu 2008
Pediatri Nöroşirürji vasküler hastalıklar spasite,kraniosinositoz kursu
Pediatri Nöroşirürji hidrosefali kursu
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endovasküler yöntemler kursu
Marmara Üniverstesi ; Spinal Enstürümantasyon Kursu
TND Kranioservikal bileşke stabilizasyon kursu
İleri Spine Cerrahi Kursu 2018

* Katılınan Yurtdışı Kurslar
The european assorcıatıon of neurosurgıcal socıeties; head injüri and functional neurosurgery course
WFMISS ; Percütan endoskopik transforaminal diskektomi kadavra kursu
İSMİSS ; Minimal invaziv spinal cerrahi ve teknikleri
İnstitute of anatomy Tübingen ; Percutan endoskopik spinal cerrahi kursu

Tedavi edilen hastalıklar

 • Beyin Ve Omurga Tümörleri
 • Omurga Travmaları
 • Kafa Travmaları
 • Bel Ve Boyun Fıtıkları
 • Sinir Sıkışmaları
 • Çocuklar İçin Doğumsal Anamoliler
 • Kafatası Gelişim Anamolileri
 • Endoskopik Bel Fıtığı Cerrahisi

Eğitim

 • 1994-2001 KTÜ Tıp fakültesi
 • 2003-2009 OMÜ Tıp fakültesi beyin ve sinir cerrahisi ihtisası
 • 2004 The european assorcıatıon of neurosurgıcal socıeties; head injüri and functional neurosurgery course
 • 2008 Gülhane Tıp Fakültesi mikrocerrahi kursu
 • 2008 Pediatri Nöroşirürji tümor ve epilepsi kursu
 • 2014 WFMISS ; Percütan endoskopik transforaminal diskektomi kadavra kursu
 • 2015 İSMİSS ; Minimal invaziv spinal cerrahi ve teknikleri
 • 2016 İnstitute of anatomy Tübingen ; Percutan endoskopik spinal cerrahi kursu
 • 2017 Marmara Üniverstesi ; Spinal Enstürümantasyon Kursu
 • 2017 TND Kranioservikal Bileşke Stabilizasyon Kursu
 • 2018 Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu
 • - Deneyimler -
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Hakkari Devlet Hastanesi
 • Yüksekova Devlet Hastanesi
 • Samsun Büyük Anadolu Hastanesi
 • Liv Hospital Samsun
DOKTOR YORUMLARI
Yorumunuz başarıyla kaydedildi