Op. Dr. Salim Gümüş

İletişim ve Muayene Bilgileri

Adres: Yenimahalle, Şht. Mesut Birinci Cd. No:85, 55080 Canik/Samsun

Tel: (0362) 311 05 05   Mail: - info@medicana.com.tr

Hakkında

Tedavi edilen hastalıklar

 • Dalak Hastalıkları
 • Karaciğer Yetmezliği
 • Safra Yolu Darlığı
 • Karaciğer Metastaz
 • bağırsak kanserleri
 • Göğüs Kanseri
 • Peritonit
 • Hiperparatiroidizm
 • Bağırsak Solucanları
 • Tiroid Hastalıkları
 • Septik Şok
 • ülserler
 • Karaciğer Büyümesi
 • Safra Kesesi Taşları
 • sindirim sistemi rahatsızlıkları
 • Karaciğer Tümörleri
 • Mide Ekşimesi
 • Reflü Özofajit
 • Karaciğer Tümörleri
 • Guatr (yumrulu)
 • Mide Genişlemesi (gastrektazi)
 • Kistik Lezyon
 • Gastrointestinal Kanama
 • Bağırsak İltihabı
 • ülserler
 • Mide Kanseri
 • Kanser
 • Ülseratif Kolit
 • Sünnet
 • Ankilostomiyaz
 • Hipoekoik Solid Kitle
 • safra kesesi iltihabı
 • Sarkom
 • Anal Bölge Hastalıkları
 • parazit hastalıkları
 • Şişmanlık (Obezite)
 • Tiroid Nodülü
 • Hipertiroidizm (Zehirli Guatr)
 • Karın Ağrısı
 • Divertikülozis
 • Kist Hidatik
 • Kolon Kanseri
 • Safra Kesesi Taşları
 • Duodenal Ülser
 • Condyloma Akümunata
 • Apse
 • Safra Kesesi Kanseri
 • İrin (iltihap)
 • Pankreas İltihabı
 • Lipomlar
 • peptik ülser hastalığı
 • Lenfoma
 • Pankreas Tümörü
 • Safra Kesesi Taşları
 • Hipotiroid
 • Hemoroit
 • Yaralanmalar
 • Tiroid Guatr
 • Varis
 • Karaciğer Hemanjiomu
 • Pankreas Endokrin Tümörü
 • Karaciğer Abseleri
 • Nüks Fıtıklar
 • Mide Bulantısı
 • Hemoroit
 • Rektum Kanseri
 • safra yolu hastalıkları
 • Hipoparatiroidizm
 • Kolon Ca
 • Kasık Fıtığı
 • Mide Hastalıkları
 • Pilonidal Sinüs
 • Polipler
 • Göğüs Kanseri
 • Perianal Fissürler
 • Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri
 • Göğüs Kanseri
 • Fournier Gangreni
 • Kitle Lezyonu
 • Bağırsak Delinmesi
 • Yemek Borusu Daralması
 • Insizyonel Herni
 • Mide Yanması
 • Safra Yolu Kistleri
 • Polipozis Koli
 • Fibroadenom
 • Pankreas Hastalıkları
 • Kabızlık
 • Gastrointestinal Kanama
 • Karın Fıtığı
 • Paratiroid Kanseri
 • Apandisit
 • Mide Hastalıkları
 • Reflü Özofajit
 • Kolorektal Kanser (Kalın Bağırsak Kanseri)
 • Paratiroid Hastalıkları
 • Kist
 • Hodgkin Lenfoma
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Anal Fissür
 • Böbrek Nakli
 • Perianal Fistüller
 • Hiatal Herni (Mide Fıtığı)
 • Meme Hastalıkları
 • Mide-Bağırsak Enfeksiyonları
 • Fıtık
 • Tiroid Kanseri
 • Perianal Abse
 • Yanıklar
 • Hirschsprung hastalığı
 • Yaralanmalar
 • Lenfoma
 • Pankreas Kanseri
 • Kıl Dönmesi
 • Yağ Bezesi
 • Bağırsak Düğümlenmesi
 • Ödem
 • Hemoroit
 • Kolonda Kitle
 • Fistül
 • Ur (tümör)
 • Bağırsak Hastalıkları
 • safra yolu kanseri
 • Genital Siğil
 • Göğüs Ağrısı
 • Gluteal Abse
 • Hipertiroidi
 • Meme Kisti
 • Reflü
 • Bağırsak Tıkanması
 • Hipertiroidi
 • Yaralanmalar
 • Kangren
 • Adenokarsinom

Eğitim

 • Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve yılı : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982
 • Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D 1998
 • 2013 Medicana International Hospital Samsun
 • 2010-2012 Mediva Hastanesi
 • 1998-2010 Samsun Devlet Hastanesi
 • 1993-1998 OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
 • 1991-1993 Samsun 6.Nolu Sağlık Ocağı Hekimi
 • 1989-1991 Kastamonu Beyköy Sağlık Ocağı Hekimi
 • 1. EUROPEAN LAP-BAND SYSTEM COURSE, 2001
 • EUROPEAN SCHOOL OF LAPAROSCOPIC SURGERY SAİNT-PIERRE UNIVERSITY HOSPITAL BRUSSELS
 • 2. . EUROPEAN COURSE OF ADVANCE LAPAROSCOPYE SURGERY COURSE, 2004
 • Meslek Deneyimi:
 • EUROPEAN SCHOOL OF LAPAROSCOPIC SURGERY SAİNT-PIERRE UNIVERSITY HOSPITAL – BRUSSELS
 • 3.. LAPAROSCOPIC COLORECTAL COURSE ,2005EUROPEAN SCHOOL OF LAPAROSCOPIC SURGERY SAİNT-PIERRE UNIVERSITY HOSPITAL – BRUSSELS
 • 4.. EUROPEAN LAP-BAND SYSTEM KURSU ,2002 ISTANBUL, TURKEY
 • 5. TAILORED APPROACH TO INGUINAL HERNIAS with LWPAM COURSE,2008 Gemelli Hospital,Roma,Italy
 • 6.LAPAROSKOPİK BARİATRİK VE METABOLİK CERRAHİ KURSU, İZMİR TEPECİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • 7.ROBOTİK CERRAHİ KURSU, İZMİR,20128.
 • ROBOTİK CERRAHİ KURSU MASLAK ACIBADEM HASTANESİ,2012
DOKTOR YORUMLARI
Yorumunuz başarıyla kaydedildi