Prof. Dr. Mehmet Özkan

İletişim ve Muayene Bilgileri

Adres: Mimar Sinan Mah. Alparslan Bulvarı, No: 17 Atakum Samsun

Tel: 444 44 84

Pzt08:30 - 08:50
16:00 - 16:50
Sal15:00 - 16:50
Çar08:30 - 11:50
13:30 - 16:50
Per08:30 - 11:50
13:30 - 16:50
Cum08:30 - 11:50
13:30 - 16:50
Cmt08:40 - 11:50

Hakkında

Özgeçmiş

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A1. Koramaz I, Özkan M, Altun G, Guven KY, Duman MK, Kalyoncu NI, Yaris E, Özcan F, Effects of papaverine and carbon dioxide alone or in combination on the blood flow of internal thoracic artery. J Thorac Cardiovasc Surg, 132(5),1126-30, (2006).
A2. Özyurda U, Akar AR, Uymaz O, Oguz M, Özkan M, Yıldırım C, Aslan A, Tasoz R, “ Early clinical experience with the On-X prosthetic heart valve.” Interact CardioVasc Thorac ,4, 588-594, (2005).
A3. Koramaz I, Özkan M, Kesim M, Guven KY, Kadioglu M, Ulku C, Cobanoglu U, Yaris E, Kalyoncu NI, Ozcan F, “ The contracting and relaxing responses of human internal artery grafts harvested by two different methods.” Pharmacol Res, 51(6), 567-73, (2005).
A4. Özkan M, Koramaz I, Ulus AT, Tavil Y, Filizlioglu H, Baykan EC, Eryılmaz S, Inan B, Katircioglu F, Ozyurda U, “Effect of carbon dioxide insufflation on free internal thoracic artery flows: is it a vasodilator?” J Thorac Cardiovasc Surg, 128, 354-356, (2004 ).
A5. Ulus AT, Aksoyek A, Özkan M, Katircioglu SF, Vessby B, Basu B, “ Oxidative stress and changes in alpha- and gamma- tocopherol levels during coronory artery bypass grafting.” Ann NY Acad Sci, 1031, 352-6,(2004).
A6. Ulus AT, Aksoyek A, Özkan M, Katircioglu SF, Basu S, “ Cardiopulmonary bypass as a cause of free radical-induced oxidative stress and enhanced blood-borne isoprostanes in humans. Free Radic Biol Med, 34(7), 911-917, (2003).
A7. Özkan M, Aslan A, Oguz M, Yildirim C, Oktar L, Ergul G, Ozyurda U, “ A carbon dioxide insufflation technique for preparation of the internal thoracic artery.” J Thorac Cardiovasc Surg, 125(4),963-964, (2003).
A8. Kaya B, Sirlak M, Özkan M, Eryilmaz S, Akalin H, “ Brucella Endocarditis Treated by Surgical and Medical Combination.” Asian Cardiovasc Thorac Ann, 8, 266-267, (2000).
A9. Özkan M, Uysal A, Keser S, Baykan EC, Koramaz I, “ Intra Aortıc Balloon Catheter Usıng as a Occluder ın Ruptured Abdomınal Aort Aneurysm.” Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 7 (1), 74-76
A10. Özkan M, Yildiz M, Koker I, “ Images in Cardiology :Giant left main coronary aneurysm” The Canadian Journal of Cardiology, 2007 Jul; 23(9): 743.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Y.Ates , N Çanakçı, J Hallıoğlu, B Aygüneş, A Aslan, M Özkan, F Tüzüner,” Tissue oxygenation in patients with low hemoglobin concentration during cardiac surgery; comparison of two methods.” International Anesthesia Research Society 72nd Clinical and Scientific Congress,Orlanda FL, Anesth Analg 1998;86:S52.
B2. Y.Ateş, N.Çanakçı, J.Hallıoğlu, B.Aygüneş, M.Özkan, A.Aslan, F.Tüzüner, “ Tranexamic acid infusion regimen decreases bleeding more effectively than the bolus administration in cardiopulmonary bypass.”
10. European Congress of Anaesthesiology, German Congress of Anaesthesiology(DAK 98), 45. Meeting of the German Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Frankfurt, Germany, Anaesthesiologie Intensivmedizin Notfallmedizin Schmerztherapie 1998: Suppl 3:S402.

B3. Özyurda U, Uymaz O, Oguz M, Özkan M, Yıldırım A, Aslan A, Akar AR, Yazıcıoglu L, Tasoz R, “ Early Experience with the ON-X VALVE.” The 13th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery (ASCVS), Chiang Mai, Thailand, 5-8 Şubat 2005.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Aytaçoğlu BN, Özkan M, Ayvaz T, Aslan A, Zorlutuna Y, “ A case of primum type atrial septal defect, unroofed coronary sinus, left superior persistent vena cava and cor triatrium. Surgical intervention and postoperative findings.” T Klin Cardiovascular Surgery, 4,105-108, (2003).
D2. Yazıcıoğlu L, Şırlak M, Eryılmaz S, Özkan M, Aral A, Çorapçıoğlu T, Akalın H, “ Preoperatif kombine digitalis ve atenolol tedavisinin postoperatif atriyal fibrilasyon üzerine etkisi.” MN Kardiyoloji, 7, 50-53, (2000).
D3. Özkan M, Şırlak M, Eryılmaz S, Yazıcıoğlu L, Aral A, Çorapçıoğlu T, Akalın H, “Traneksamik asitin postoperatif kanamalardaki yeri ve kullanım farklılıklarına göre etkileri.” MN Kardioloji, 6,113-116, (1999).
D4. Özkan M, Eryılmaz S, Özberrak H, Aslan A, Taşöz R, Çorapçıoğlu T, Kaya B, Akalın H, “Penetran femoral arter yaralanmaları.” MN Kardioloji, 5, 33-36, (1998).
D5. Eryılmaz S, Özkan M, Aslan A, Taşöz R, Uçanok K, Çorapçıoğlu T, Akalın H, “Ciddi depresif ventriküllerde postoperatif erken evrede koroner bypassın etkileri.” MN Kardioloji, 5, 159-161, (1998).
D6. Özkan M, Özberrak H, Eryılmaz S, Şırlak M, Mengübaş T, Eren NT, Taşöz R, Aral A, Çorapçıoğlu T, Akalın H, “ Penetran kalp yaralanmaları.” MN Kardiyoloji, 5, 28-32, (1998).
D7. Özkan M, Özberrak H, Eren NT, Oğuz M, Çorapçıoğlu T, Akalın H, “ İntraaortik balon kullanımında mortaliteyi etkileyen risk faktörleri.” MN Klinik Bilimler & Doktor, 4, 540-544, (1998).
D8. Gemalmaz H, Özkan M, “Akut hemodiyalizde vasküler kateterizasyon: İnternal jügüler, subklavyen ve femoral vasküler girişim sonuçlarının karşılaştırılması.” Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 38, 74-7, (1998).
D9. Özkan M, Eryılmaz S, Oğuz M, Eren NT, Kaya B, Akalın H, “ Akut travmatik rüptür.” Damar Cerrahisi Dergisi, 2, 99-103, (1998).
D10. Asık I, Oral M, Göktuğ A, Iltar GI, Ünal N, Özkan M, Özatamer O, “ Intra-Aortic balloon pump for treatment of severe verapamil poisoning.” Journal of Ankara Medical School, 20(3), 231-236, (1998).
D11. Özkan M, Aral A, Taşöz R, Eren NT, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H, “İntraaortik balon kullanımında mortalite ve komplikasyonlar.” A.Ü.Tıp.Fak.Mec, 48(3), 413-422, (1995).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Uysalel A, Özyurda Ü, Uçanok K, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Özkan M, Akalın H, “ De Vega Triküspit Anüloplastisinin Erken ve Geç Sonuçları.” VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İZMİR, 26-30 Mayıs 1990
E2. Aral A, Özkan M, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H, “ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde Endarterektomi Yapılan Koroner By-pass Cerrahisi Sonuçları.” VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 27 Eylül-1 Ekim 1992.
E3. Aral A, Özkan M, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H, “ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde Gerçekleştirilen Fallot Tetralojisi Cerrahi Tedavi Sonuçları.” VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 27 Eylül-1 Ekim 1992.
E4. Aral A, Özkan M, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H, “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde 1003 Hastada Gerçekleştirilen Kapak Replasmanlarının Sonuçları.” VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 27 Eylül-1 Ekim 1992.
E5. Özberrak H, Oğuz M, Eryılmaz S, Taşöz R, Özkan M, Uysalel A, Kaya B, Akalın H, “Vasküler Ring : Tanısal Yaklaşım ve Cerrahi Tedavi.” 9. Ulusal vasküler cerrahi kongresi, özet kitabı, sayfa 99, Belek, 23-26 Nisan 1998.
E6. Oğuz M, Özberrak H, Yazıcıoğlu L, Özkan M, Eren NT, Kaya B, Uysalel A, Akalın H, “Jukstarenal Aortik Oklüzyonlarda Cerrahi Uygulamalar.” IX . Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi , 23 – 26 Nisan 1998 ,ANTALYA.
E7. Oğuz M, Özkan M, Aral A, Taşöz T, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H, “Koroner Cerrahisi ile Kombine Kapak Replasmanı Operasyonları.” 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi , 20-24 Ekim 1998,
Belek-ANTALYA.
E8. Özkan M, Eryılmaz S, Aral A, Taşöz T, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H, “Kardiyopulmoner Bypass Uygulanan Hastalarda Traneksamik Asit’in İki Farklı Dozunun Postoperatif Kanama Üzerine Etkisi.” 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi , özet kitabı, sayfa 249, Belek, 20-24 Ekim 1998.
E9. Oğuz M, Özkan M, Aral A, Taşöz R, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H, “Prostetik Kapak Rereplasman Operasyonlarımız.”
5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi , 20-24 Ekim 1998, Belek-ANTALYA.
E10. Özyurda Ü, Uymaz Ö, Oğuz M, Özkan M, Akar AR, Yazıcıoğlu L, Taşöz R. “On-X Kalp Kapaklarının Erken Dönem Sonuçları.” 8. Ulusal Kongresi, 1-4.Eylül.2004, Nevşehir Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2004; Vol12, Suppl 1, S129.
E11. Aşık İ, Göktuğ A, Oral M, Gülay I, Özkan M, Özatamer O, Tüzüner F, “ Verapamil intoksikasyonunda intra-aortik balon pompası kullanımı.” Anezteziyoloji Uzmanlar Derneği Olgu Sunumu Yarışması, Ankara,S45,1998.

F. Diğer yayınlar :


F1. Atıf yapılan yayınlar:


Mehmet OZKAN - Google Akademik Alıntılar
scholar.google.com.tr/citations?user=YvTom_EAAAAJ&hl=tr

DOÇENTLİK SONRASI YAYINLAR :


1. Alp ASLAN, Ozan EMİROĞLU, Doğan KAHRAMAN, ÖZKAN M, Ümit ÖZYURDA,
Geçici Endokardiyal Kalp Pili Elektroduna Bağlı Asemptomatik Sağ Ventrikül Perforasyonu, Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(1):88-90 (P 1,75)

2. Alp ASLAN, Savaş AÇIKGÖZ, ÖZKAN M., Ümit ÖZYURDA
Fuziform Sol Ön İnen Koroner Arter Anevrizması, Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(2):279-81 (P 2,5)

3. Alp Aslan, Ozan Emİroğlu, Doğan Kahraman, Selen Osmanağaoğlu, Özkan M., Levent Gökgöz, Ümit Özyurda, Paracardiac hydatid cyst: case report., Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences 22 (1), 163-166 (P 1,25)

4. Özkan M, Ozan Emiroğlu, Effect of Carbon Dioxide on Internal Mammary Artery Harvest, Journal of cardiac surgery 25 (2), 207-207 (P 4,5)


5. A Aslan, O Emiroglu, S Osmanagaoglu, Ö Uymaz, Özkan M., SD Sak, ..., Primaryright atrial subendocardial lipoma/Primer sag atriyal subendokardiyal lipom, Anadulu Kardiyoloji Dergisi: AKD 10 (4), E18 (P 4,5)

6. E HALİLOĞLU, S USTA, M ÖZKAN,
Kılıfsız İntraaortik Balon Kullanımı Vasküler Komplikasyonları Azaltır mı?, Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences 23 (3), 230-234 (P 6)

7. E Haliloğlu, S Usta, M Özkan, Ö Sayıl,Akut derin ven trombozunun uzun süreli tedavisinde düşük molekül ağırlıklı heparin ile oral antikoagülanların karşılaştırılması, Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 19, 551-8 (P 15)


8. Uzm. Dr. ATİLLA SARAÇ , Uzm. Dr. SÜREYYA TALAY, Doç. Dr. MEHMET ÖZKAN
İzole Büyük safen ven yetmezliğinde eksternal valvüloplasti uygulaması ve uzun dönem sonuçlarımız, Damar Cerrahi Dergisi 21 (2), 175-180 (P 6)

Tedavi edilen hastalıklar

 • Periferik Damar Hastalığı
 • Anevrizma
 • Aort Kapağı Hastalıkları
 • Atardamar Hastalıkları
 • By-Pass
 • Diyabete Bağlı Damar Komplikasyonları
 • Iskemik Kalp Hastalığı
 • Kalp Ameliyatları
 • Kalpte Acil Müdahele
 • Kılcal Damar Çatlaması
 • Varis

Eğitim

 • Eğitim ve Uzmanlık
 • 1987 - Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi - Y. Lisans
 • 1994 - Kalp ve Damar Cerrahisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı - Uzmanlık
 • 2007 - Kalp veDamar Cerrahisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Uluslarası Eğitim
 • 1993 - The Pennsylvania State University, The Milton S. Hershey Medical Center, USA
 • Deneyim
 • 1987 - 1988 - Ankara Şereflikoçhisar-Ağaçören Sağlık Ocağı (Zorunlu Hizmet)
 • 1988 - 1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • 1993 - The Pennsylvania State University, The Milton S. Hershey Medical Center, USA.
 • 1995 - 1997 - Aydın Devlet Hastanesi (Zorunlu Hizmet)
 • 1997 - 1999 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • 1999 - 2000 - City Hospital, Ankara
 • 2000 - 2002 - Özel Yaşam Hastanesi, Ankara
 • 2002 - 2004 - Özel Karadeniz Hastanesi, Trabzon
 • 2004 - 2006 - Çamlıca Ömür Hastanesi, İstanbul
 • 2006 - 2007 - Özel Karadeniz Hastanesi
 • 2008 - 2009 - Kavaklıdere Umut Hastanesi
 • 2009 - 2012 - Medicalpark Hastanesi, Samsun
 • 2012 - 2016 - ATASAM HASTANESİ-SAMSUN
 • 2016 - 2017 - GİSBİR HASTANESİ – TUZLA İSTANBUL
 • 2017- - EMSEY – KURTKÖY İSTANBUL
 • Mesleki Üyelikler
 • Türk Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Cardiothoracic Surgery Network
 • Ödüller
 • Anesteziyoloji Uzmanlar Derneği olgu sunusu yarışmasında ikincilik. “Verapamil intoksikasyonunda intraaortik balon pompası kullanımı.”(1998)
DOKTOR YORUMLARI
Yorumunuz başarıyla kaydedildi