Uzm.Dr. İpek Genç ALBAYRAK

İletişim ve Muayene Bilgileri

Adres: Barış Bulvarı Kadıköy Mahallesi No :199, 55090 İlkadım / SAMSUN

Tel: (0362) 311 15 00   Mail: - samsuneah1@saglik.gov.tr

Hakkında

Özgeçmiş

Türk Oftalmoloji Derneği
ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


A1. Can I, Takmaz T, Genç I.Half-moon supracapsular nucleofractis phacoemulsification technique.Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 41(3):390-3, 2010
A2.Can I, Takmaz T, Genç I. Half-moon supracapsular nucleofractis phacoemulsification: safety, efficacy, and functionality.J Cataract Refract Surg. 34(11):1958-65, 2008
A3.Takmaz T, Genç I, Yıldız Y, Can I. Ocular wavefront analysis and contrast sensitivity in eyes implanted with AcrySof IQ or AcrySof Natural intraocular lenses.Acta Ophthalmol. 2008 Oct 24. [Epub ahead of print]


B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1. Can İ, Takmaz T, Gürdal C, Genç İ. Arka polar katarakt olgularında fakoemulsifikasyon. Medical Network Oftalmoloji, 12(2):100-106,2005


B2. Takmaz T, Can İ, Gürdal C, Genç İ. Dik ekseninde 4.1 ve 5.5 mm saydam kornea kesili fakoemülsifikasyonun kornea astigmatizmasını düzeltici etkisi. Medical Network Oftalmoloji, 12(3):185-189, 2005


B3. Altıntaş AK, Genç İ, Kürkçüoğlu P, Şimşek Ş. Fakoemulsifikasyonda kullanılan farklı konsantrasyonlardaki Na-hyaluronatın postoperatif göz içi basıncına etkileri. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 36(1):59-63,2006


B4. Can İ, Genç İ, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Soyugelen G. 2.2 mm'den gerçekleştirilen mikrokoaksiyel fakoemülsifikasyon olguların değerlendirilmesi: 2.8 mm 'den yapılan olgularla karşılaştırmalı çalışma. Medical Network Oftalmoloji, 14(4):234-240,2007


B5. Can İ, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Genç İ,Soyugelen G. Bimanuel küçük kesili katarakt cerrahisi. Glokom-Katarakt, 2007,2(4):227-235


B6. Genç İ,Takmaz T, Gürdal C, Can İ.Katarakt cerrahisi sonrası yüksek astigmatizmalı bir olguda astigmatik keratotomi ve limbal gevşetici insizyon ile astigmatizmanın düzeltilmesi. Medical Network Oftalmoloji, 14(3):201-203,2007


B7. Takmaz T, Genç İ,Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ.Glokom olgularında kontrast duyarlılık ile görme alanı ve optik sinir başı stereometrik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Medical Network Oftalmoloji, 2007,14(2):100-104


B8. Genç İ,Can İ, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Soyulgelen G. Dik akstan yapılan 2.2 mm ve 2.8 mm kesili fakoemülsifikasyon ameliyatlarının astigmatik düzeltmeye katkısı. Medical Network Oftalmoloji, 15(2):77-81,2008


B9. Can İ, Takmaz T, Genç İ,Nacaroğlu ŞA, Soyugelen G. Yeni bir yöntem olarak "Yarım Ay Suprakapsüler Fakoemulsifikasyon" tekniğinin değerlendirilmesi. Glokom-Katarakt, 3(1):5-13,2008
C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözel Bildirler

C1. Takmaz T, Can İ, Gürdal C, Albayrak İ. Psödoeksfoliasyon Sendromu Olan Gözlerde Fakoemülsifikasyon. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-5 Ekim 2003, İstanbul. (Söz-KRC-3\89)
C2. Can İ, Takmaz T, Gürdal C, Genç İ. Arka Polar Katarakt Olgularında Fakoemülsifikasyon. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 9-13 Ekim 2004, Antalya (Söz-KRC-1\177)
C3. Gürdal C, Genç İ, Takmaz T, Kırımlıoğlu H, Can İ. Tiroid Hastalarında Göz Yaşı ve Oküler Yüzey. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 17-21 Eylül 2005, Antalya
C4. Gürdal C, Genç İ, Gönül İ, Takmaz T, Can İ. Tiroid Orbitopatiye Bağlı Kuru Göz Olgularında Topikal Siklosporin Tedavisi. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım, 2006, Antalya.
C5. Can İ, Takmaz T, Genç İ, Nacaroğlu ŞA, Soyugelen G. Yeni Bir Yöntem Olarak “Yarım Ay Suprakapsüler Fakoemülsifikasyon” Tekniğinin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Çalışma. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım, 2007, Antalya.
C6. Genç İ, Can İ, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Soyugelen G. 2.2 mm’den Gerçekleştirilen Mikroaksiyel Fakoemülsifikasyon Olgularının Değerlendirilmesi: 2.8 mm’den Yapılan Olgularla Karşılaştırmalı Çalışma. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım, 2007, Antalya.
C7.Nacaroğlu Şa, Can İ, Genç İ, Soyugelen G, Takmaz T. Bimanuel Mikroinsizyonel Katarakt Cerrahisi: 2.2 mm Kesili Mikroaksiyel Katarakt Cerrahisi Olguları ile Karşılaştırılmalı Çalışma. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım, 2007, Antalya. (Söz-KRC-3\4)
D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1.Takmaz T, Albayrak İ, Gürdal C, Can İ.Psödoeksfoliasyon Sendromu Olan ve Olmayan Kataraktlı Gözlerde Fakoemülsifikasyon Sonrası Göz içi Basınç Değişikliği. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-5 Ekim 2003, İstanbul.
D2.Takmaz T,Can İ, Gürdal C, Genç İ. Dik eksende 4.1 ve 5.5 mm Saydam Kornea Fakoemülsifikasyonunun Kornea Astigmaztizmasını Düzeltici Etkisi. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 9-13 Ekim 2004, Antalya (POS-KRC-1\74)
D3.Genç İ, Gürdal C, Takmaz T, Can İ. Dört Jenerasyon Epifora. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 17-21 Eylül 2005, Antalya (POS-OPC-032)
D4.Genç İ, Utku SD, Onursever N,Takmaz T, Can İ. Ambliyopisi olan Hastaların Tam Gören Gözlerinin Kontrast Duyarlılık Düzeylerinin Ambliyopisi Olmayan Hastalarla Karşılaştırılması. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım, 2006, Antalya. ( P-ŞA-10)
D5.Takmaz T, Genç İ, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. Glokom Olgularında Kontrast Duyarlılık ile Görme Alanı ve Optik Sinir Başı Stereometrik Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım, 2006, Antalya. ( P-GL-042)
D6.Genç İ, Takmaz T, Gürdal C, Can İ. Katarakt Cerrahisi Sonrası Yüksek Astigmatizmalı bir Olguda Astigmatik Keratotomi ile Limbal Gevşetici İnsizyon ile Astigmaztizmanın Düzeltilmesi. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım, 2006, Antalya. ( P-KAveRC-ŞA-48)
D7.Takmaz T, Genç İ, Yıldız Y, Can İ. Asferik (Acrysof IQ) ve Sferik (Acrysof Natural) göziçi Lensleri Kullanılan Olgularda Korneal ve Oküler Wavefront Analizi ile Kontrast Duyarlılık. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım, 2007, Antalya. ( P-94)
D8.Can İ, Genç İ, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Soyugelen G. Dik Akstan Yapılan 2.2 ve 2.8 mm Kesili Mikroaksiyel Fakoemülsifikasyon Cerrahisinin Astigmatik Düzeltmede Katkısı. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım, 2007, Antalya. ( P-42)
D9.Genç İ, Takmaz T, Gürdal C, Yıldız Y, Can İ. Primer Açık Açılı Glokom, Normal Tansiyonlu Glokom ve Oküler Hipertansiyonda Kontrast Duyarlılık. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım, 2007, Antalya. ( P-30)
E. Ulusal ve Uluslar arası Kurs Katılımları
E1. “Uvea Hastalıkları”, 23. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 4-6 Nisan 2003.
E2. “Uzun Süreli Lensler ve Uygulama Prensipleri” Kursu, TOD, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim, 2003, İstanbul
E3. “Temel Fako” Kursu, TOD, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim, 2003, İstanbul
E4. “Refraktif Cerrahi”, 24. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 2-4 Nisan 2004.
E5. “IV. Pratik Uygulamalı Oftalmik Cerrahi Kursu” Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları A.D, 21-23 Mayıs, 2004, Ankara.
E6. “Gözlük Camları ve Optik Özellikleri” Kursu, TOD, 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim, 2004, Antalya
E7. “Nörooftalmoloji”, 25. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 1-3 Nisan 2005.
E8. “OSR’de Başarıyı Arttıran Faktörler, TOD, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül, 2005, Antalya
E9. “Glokom”, 26. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 7-9 Nisan 2006.
E10. “VI. Oftalmik Cerrahi Kursu” Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları A.D,

09-11Haziran, 2006, Ankara.

E11. “Kornea – Kontakt Lens” Kursu , 27. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 6-8 Nisan 2007.

E12. “VII. Oftalmik Cerrahi Kursu” Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları

A.D, 25-27 Mayıs, 2007, Ankara.

E13. “Katarakt Refraktif Cerrahi Birimi Kursu-5”, TOD, 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,

30 Ekim- 2 Kasım, 2007, Antalya.

E14. 29. Ulusal Oftalmoloji Kursu” Türk Oftalmoloji Derneği 10-12 Nisan 2009, Ankara

Eğitim

  • Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 2001
  • Göz Kliniği Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007
  • Uzmanlık Eğitimi
  • Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi….-2007
  • Uzman Dr.
  • SB. Çarşamba Devlet Hastanesi 2007-2009
  • Uzman Dr.
  • SB. Derice Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009-2011
  • Uzman Dr.
  • SB. Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012-
DOKTOR YORUMLARI
Yorumunuz başarıyla kaydedildi

Makaleler