Uzm.Dr. Varol Nalçacıoğlu

İletişim ve Muayene Bilgileri

Adres: Barış Bulvarı Kadıköy Mahallesi No :199, 55090 İlkadım / SAMSUN

Tel: (0362) 311 15 00   Mail: - samsuneah1@saglik.gov.tr

Hakkında

Özgeçmiş

Tamsulosin, Sildenafil Sitrat ve Tamsulosin+ Sşldenafil Kombinasyonunun Alt Üriner Sistem Semptomları ve Erektil Disfonksiyon Tedavisindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Isen K,NALÇACIOĞLU V.Direct vision internal urethrotomy by usling endoscopic scissors, Int Urol Nephrol.2015 Jun;47(6):905-8.
A2. Aslan Y,Atan A,Omur Aydın A,Nalcacioglu V,Tuncel A, Kadıoğlu A. Penile lenght and somatometric parameters : a study in healty young Turkish men. Aslan J Androl.2011
Mar;13(2):339-41
A3. Tuncel A,Nalcacioglu V, Ener K, Aslan Y, Aydin O, Atan A. Sildenafil citrate and tamsulosin combination is not superior to monotherapy in treating lower urinary tract symptoms
and erectile dysfunction . World J Urol . 2010 Feb;28(1):17-22.
A4.Tuncel A,Ener K, Han O, Nalcacioglu V, Aydın O, Seckin S, Atan A, Effects of short-term dutasteride and Serenoa repens on perioperative bleeding and microvessel density in patients
undergoing transurethal resection of the prostate.Scand J Urol Nephrol.2009;43(5):377-82.
A5.Tuncel A, Mavituna I, Nalcacioglu V, Tekdogan U, Uzun B,Atan A. Long-term follow-up of enuretic alarm treatment in enuresis nocturna.Scand J Urol Nephrol.2008;42(5):449-54
A6.Tuncel A ,Kırılmaz U, Nalcacioglu V, Aslan Y, Polat F, Atan A, The impact of transrectal porstate needle biopsy on sexuality in men and their female partners.Urology,2008 Jun;71(6):1128-31
A7.Tekdogan U, Tuncel A, Nalcacioglu V, Kisa C, Aslan Y,Atan A, Is the pain level of patients affected by anxiety during transrectal prostate needle biopsy? Scans J Urol Nephrol.2008;42(1):24
A8.Tuncel A, Aydin O,Tekdogan U,Nalcacioglu V,Capar Y,Atan A, Fournier's gangrene:Three years of experience with 20 patiends and validity of the Fournier's Gangrene Severity Index Score
Eur Urol.2006 Oct;50(4):838-43.Epub 2006 Feb 14
B.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
B1.A. Atan ,Ö. Aydın V.Nalcacioglu, A.Tuncel , A.Kadioglu Türkiye'de sağlıklı genç erkelerde coğrafik bölgelere göre penis boyu:1,132 vakanın ölçüm bulguları ,Turkish J Urology 2010;36:43-48

B2. Y.Aslan , U.Kırılmaz , A.Tuncel ,V. Nalcacioglu, M.Balci , A.Atan Üreter taşı olan hastalarda rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi sonuçlarımızı.Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology
2010;36(3):263-269263
B3. A.Tuncel ,Y.Aslan , V.Nalcacioglu, D.Berker, S.Güler, A.Atan.Böbrek Üstü Bezi Kitlelerinin Değerlendirilmesi.Türk Üroloji Dergisi:33(1):18-23,2007
C.Yazılan Uluslararası kitaplar veye kitaplarda bölümler:
C1.Laparoskopik Üroloji(2012);El Yardımlı Laparoskopik Nefrektomi.Varol NALÇACIOĞLU
D .Katılınan Kurs ve Sertifikalar
D1 .4.Temel Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu: Mart 2011
D2. VII.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu: Ekim 2005
D3. 4.Perkütan Renal Cerrahi Kursu.Ekim 2006
D4. VII.Uygulamalı Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu.Ekim 2011
D5. İnkontinans Kursu.Mayıs 2004
D6. Hastane Enfeksiyon Kontrolü Kursu,Nisan 2005

Tedavi edilen hastalıklar

 • Üroloji Uz.

Eğitim

 • Y.Lisans
 • Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1996-2002
 • Doktora/S.Yeterlik/
 • Tıpta Uzmanlık
 • Üroloji
 • Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2002-2008
 • Yan Dal Uzmanlık
 • Çocuk Üroloji Erciyes Üniversitesi 2015-2018
 • .
 • Sağlık Bakanlığı Ankara NumuneEğitim ve Araştırma Hastanesi 2002-2008
 • Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008-2009
 • Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi 2009
 • Sağlık Bakanlığı Samsun Bafra Devlet Hastanesi 2009-2014
 • Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2015
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Üroloji Bilim Dalı ,Yan Dal İhtisası 2015-2018
DOKTOR YORUMLARI
Yorumunuz başarıyla kaydedildi

Makaleler