Makaleler Kadın Hastalıkları ve Doğum Haberleri İleri Yaşta Gebeliğin Risklerine Dikkat!

İleri Yaşta Gebeliğin Risklerine Dikkat!

Bir kadının gebelik şansının en fazla olduğu yaşlar 18-35 yaş arası dönemidir. 35 yaşından sonra kendiliğinden veya tedavi sonrası gebe kalma şansı düşmektedir. 35 yaş üzeri döneme 'ileri anne yaşı', 40 yaş üzerine ise 'çok ileri anne yaşı' denilmektedir.

İleri Yaşta Gebeliğin Risklerine Dikkat!
+
-

Bilimsel araştırmalarda ilerlemiş anne yaşının; hipertansiyon, gebelik diyabeti (GDM), doğum sonrası kanama, prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı, rahim içi gelişme geriliği (IUGG), yeni doğan ve doğum sonrası bebek ölüm riskini artırdığı gözlenmiştir.

Hipertansiyon, plasenta (Bebek eşi) yerleşim yeri anomalileri ve doğum başlamadan gebelik döneminde erken plasenta yırtılmaları, geç gebelik kanamalarına neden olabilmekte. bunların yanısıra gelişme geriliğine neden olabilen diğer sorunlarla birlikte yeni doğanda sekel ve ölüm riskini artırmaktadır. Bu gibi gebelik komplikasyonları da sezaryen doğum oranlarını artırmaktadır. Ancak bütün bunlardan bağımsız olarak da ileri anne yaşı, anne karnında bebeğin gelişim kısıtlılığı ve ölü doğum oranlarını artırmaktadır.

Detaylı ultrasonografiyle bebeğin yapısal sorunlarının büyük bir kısmı ve genetik hastalıkların neden olduğu bazı bulgular belirlenebilir ancak ultrasonografi sadece bir tarama yöntemidir. Tarama ve tanı testlerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekir. Tanı testleri girişimsel işlemler olup, birinci trimesterde; bebeğin eşi plasentadan iğne ile aspirasyonla hücre elde edilmesi (Koriyon villus örneklemesi), ikinci trimesterde anne karnından ince ve uzun bir iğne yardımıyla amniyon sıvısının alınması (amniyosentez) veya daha ileri gebelik haftalarında bebeğin kordon kanının alınması (kordosentez) işlemidir. Bu işlemlerde nadiren, düşük, erken doğum, enfeksiyon gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda, bebeğe ait majör bir anomali görülmüyor veya kromozomal anomali riski yüksek değilse, erken gebelik haftalarında anne kanında bebeğe ait hücrelerin elde edilerek genetik anomalilerin saptanması şeklinde girişimsel olmayan prenatal tanı testleri (NIPT) kullanılmaktadır. Bu testler performansına bağlı olarak küçük hata oranlarıyla neredeyse tanı testi kadar etkili kullanılmaktadır.

 

Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya

Kadın Hastalıkları ve DoğumKadın Hastalıkları ve Doğum Doktorları

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Yılmaz

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kurumsuz
}