Makaleler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Haberleri Disleksi Zeka Geriliği Değil Öğrenme Zorluğudur

Disleksi Zeka Geriliği Değil Öğrenme Zorluğudur

Özel öğrenme güçlüğü öğrenme zorluklarının genel adıdır. Disleksi ise özel öğrenme güçlüğünün en büyük alt grubu olan okuma güçlüğünü tanımlar. Konuşma pratiğinde sıklıkla bu iki terim birbirinin yerine kullanılmaktadır.

Disleksi Zeka Geriliği Değil Öğrenme Zorluğudur
+
-

Erkek çocuklarda risk daha fazladır

Çeşitli genetik ve çevresel etkenlerin beynin yapı ve işlevlerinde bozukluğa neden olarak öğrenme güçlüğüne neden olduğu düşünülmektedir. Özel öğrenme güçlüğü gelişiminde genetik yatkınlık önemlidir. Erkek çocuklarda risk biraz daha fazladır.

Disleksi zekâ özrü değildir

Özel öğrenme güçlüğü tanısının olmazsa olmazı bireyin zekâ düzeyinin normal ya da normalin üzerinde olmasıdır. Özel öğrenme güçlüğü, bireysel bir öğrenme farklılığıdır. Özel öğrenme güçlüğü bir hastalık değildir. Zihinsel gerilik veya zekâ problemi değildir. Görme ve işitme gibi duyu organlarındaki bozukluk kaynaklanan bir durum değildir. Fiziksel engelden kaynaklanan bir öğrenememe veya uygulayamama durumu değildir. Kültürel veya ekonomik şartların olumsuz olmasından kaynaklanan bir geri kalmışlık durumu da değildir.
Belirtiler kişiye özgüdür

Etkilenen fonksiyona göre özel öğrenme güçlüğü 4 grubu ayrılabilir. Okuma güçlüğü (disleksi), yazma güçlüğü (disgrafi), matematik güçlüğü (dilkalkuli), motor beceri, denge ve uyum güçlüğü (dispraksi). Bazı bireyler bu zorluklardan sadece birisine sahipken diğerlerinde bu zorluklardan birden fazlası bir arada bulunabilir. Ayrıca disleksiye dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi bazı psikiyatrik bozukluklar eşlik edebilir.
Erken tanı önemli

Ülkemizde vakaların büyük bir kısmı ilkokul birinci sınıf ve sonrasında tanı almaktadır. Erken tanı ve uygun destek programları ile özel öğrenme güçlüğüne ait zorluklar büyük oranda ortadan kaldırılabilir. Tanı ne kadar erken koyulur ve destek programı ne kadar erken başlatılırsa akademik ve sosyal başarı şansı o kadar yüksek olur.

Mutlaka bir uzmandan destek alınmalı

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) tıbbi bir tanımlamadır. Tanı ve/veya tedavi için bu konuda özelleşmiş uzmanlardan yardım alınmalıdır.

 

 

Doç. Dr. Muhammet Şükrü Paksu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları}